برگزاری کورس چهارم از دوره مسابقات اسب‌دوانی پاییزه آق‌قلا
برگزاری کورس چهارم از دوره مسابقات اسب‌دوانی پاییزه آق‌قلا
هفته چهارم مسابقات اسب‌دوانی آق‌قلا بدون حضور تماشگر در شش دور و با حضور اسب های ترکمن، دوخون و تروبرد در دو مسافت 1000 و 1200 متر با 63 اسب در استان گلستان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در کورس 1000 متر اسب قوانج حبیب لی به سوارکاری یعقوب انفاس به قهرمانی رسید.

هفته چهارم مسابقات اسب‌دوانی آق‌قلا بدون حضور تماشگر در شش دور و با حضور اسب های ترکمن، دوخون و تروبرد در دو مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر با ۶۳ اسب در استان گلستان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در کورس ۱۰۰۰ متر اسب قوانج حبیب لی به سوارکاری یعقوب انفاس به قهرمانی رسید.

و در کورس دوم این رقابت که با مسافت ۱۲۰۰ متر بود اسب جولگا با سوارکاری عبدالحلیم قبادی و در دور سوم اسب ورنوس به سوارکاری نور محمد بهادر و در دور چهارم از چهارمین دور مسابقات اسب دوانی اسب تکنو به سوارکاری عبدالحلیم قبادی زودتر از سایر سوارکارها به خظط پایان رسیدند.

برگزاری کورس چهارم از دوره مسابقات اسب‌دوانی پاییزه آق‌قلا
برگزاری کورس چهارم از دوره مسابقات اسب‌دوانی پاییزه آق‌قلا

در دور پنجم این رقابت اسب یوانجل به سوارکاری کمال دالیجه عطا و در  کورس پایانی نیز اسب دوبلین به سوارکاری امیر مختوم به مقام نخست این هفته از مسابقات قهرمانی اسب دوانی دست یافتند.

در پایان این دوره از هفته چهارم کورس اسب سواری مبلغ یک میلیارد و ۱٩۰ میلیون ریال جایزه نقدی به مالکان، مربیان و چابکسواران برتر اهدا شد.

هر چند هرساله با شروع مسابقات اسب دوانی شاهد حضور اکثریتی تماشاگران علاقمند به این دوره از مسابقات در مجوعه های سوارکاری گنبدکاووس ، آق قلا و بندرترکمن هستیم اما در سالجاری با وجود شیوع کرونا این دوره از مسابقات با عدم حضور مشتاقان به این ورزش هستیم.

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری
  • منبع خبر : بازار کسب کار