مهارت ارتباط کلامی وغیر کلامی درمحیط کار
مهارت ارتباط کلامی وغیر کلامی درمحیط کار
ما به محض ملاقات با یک شخص ارتباط برقرار می کنیم. در اساسی ترین سطح ، ما نشانه هایی را ارسال می کنیم که شخص دیگر به گونه ای خاص آنها را تفسیر و پاسخ می دهد. این سیگنال ها همیشه کلمات گفتاری نیستند. نشانه های غیرکلامی در واقع قسمت عمده ای از ارتباطات بین فردی را تشکیل می دهند. اما در تعاملات روزمره ، ارتباط کلامی چیزی است که تصمیم می گیرد افراد چقدر با هم کنار بیایند (چه از نظر شغلی و چه شخصی)

ارتباط کلامی چیست؟

ما به محض ملاقات با یک شخص ارتباط برقرار می کنیم. در اساسی ترین سطح ، ما نشانه هایی را ارسال می کنیم که شخص دیگر به گونه ای خاص آنها را تفسیر و پاسخ می دهد. این سیگنال ها همیشه کلمات گفتاری نیستند. نشانه های غیرکلامی در واقع قسمت عمده ای از ارتباطات بین فردی را تشکیل می دهند. اما در تعاملات روزمره ، ارتباط کلامی چیزی است که تصمیم می گیرد افراد چقدر با هم کنار بیایند (چه از نظر شغلی و چه شخصی)

ارتباط کلامی در محل کار

زندگی روزمره در محل کار بدون ارتباط کلامی غیر قابل تصور است.

شما برای انجام تنظیمات ،دادن دستورالعمل هافرایندهای اسناد و موارد دیگر به آن نیاز دارید.هدف از برقراری ارتباط در محل کار ایجاد روابط خوب با افراد بالا دست ،همکاران و مشتریان ،همکاری هر چه بیشتر باهم بعنوان یک تیم و استفاده بهینه از مهارتهای حرفه ای شماست.

مهارت ارتباط کلامی وغیر کلامی درمحیط کار
مهارت ارتباط کلامی وغیر کلامی درمحیط کار

نوع ارتباطی که انتخاب می کنید به عوامل مختلفی بستگی دارد این به دلیل مکالمه و رابطه حرفه ای شما با شخصی دیگر بستگی دارد.

ارتباط کلامیکلید درک متقابل است

ارتباط پایه ای برای درک بین فردی است. ما برای ارتباط با دیگران به نشانه های کلامی و غیرکلامی اعتماد می کنیم. سیگنال های غیرکلامی نقش بسیار بزرگتری نسبت به کلمات در شکل گیری اولین برداشت ما از شخص دارند. اما هنگامی که مکالمه آغاز می شود ، ارتباط کلامی همان چیزی است که این برداشت اولیه را تأیید یا تصحیح می کند.

تعداد زیادی مهارت مختلف گفتاری کلامی وجود دارد. آنها از موارد واضح (امکان صحبت صریح ، یا مثلاً گوش دادن) ، تا ظریف ترها (مانند انعکاس و شفاف سازی) وجود دارد. 

وضوح گفتار ، آرام ماندن و تمرکز ، مودب بودن و پیروی از برخی اصول اساسی آداب ، همه به روند ارتباط کلامی کمک می کند.

هنگامی که برای اولین بار با کسی آشنا می شوید ، بر اساس نوع ظاهر ، صدا و رفتار او و همچنین هر چیزی که ممکن است در مورد او از افراد دیگر شنیده اید ، احساس فوری از او ایجاد می کنید.

این اولین برداشت ، حداقل تا حدی ارتباطات آینده شما را راهنمایی می کند.

به عنوان مثال ، وقتی با کسی ملاقات می کنید و صحبت او را می شنوید ، در مورد سوابق وی ، و احتمالاً سطح توانایی و درک او قضاوت می کنید. این ممکن است نظر شما را تغییر دهد. به عنوان مثال اگر یک لهجه خارجی می شنوید ، ممکن است تصمیم بگیرید که باید از زبان ساده تری استفاده کنید. 

مهارت های اساسی ارتباط کلامی: صحبت کردن و گوش دادن موثر

گفتار موثر شامل سه زمینه اصلی است: کلماتی که انتخاب می کنید ، نحوه گفتن آنها و اینکه چگونه آنها را با سایر ارتباطات غیرکلامی تقویت می کنید.

همه اینها در انتقال پیام شما ، و چگونگی دریافت و درک آن توسط مخاطبان تأثیر می گذارد.ارزش دارد با دقت انتخاب کلمات خود را انجام دهید. احتمالاً لازم است حتی در هنگام بحث درباره یک موضوع ، از کلمات مختلفی در موقعیت های مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال ، آنچه شما به یک همکار نزدیک خود می گویید با نحوه ارائه موضوع در یک کنفرانس بزرگ بسیار متفاوت خواهد بود.

نحوه صحبت شما شامل لحن صدا و سرعت شماست. مانند ارتباطات غیرکلامی به طور کلی ، اینها پیام های مهمی به مخاطبان شما می فرستند ، به عنوان مثال ، در مورد میزان علاقه و تعهد شما ، یا اینکه آیا از واکنش آنها عصبی هستید.

گوش دادن فعال یک مهارت مهم استبا این حال ، هنگامی که ارتباط برقرار می کنیم ، تمایل داریم با توجه به آنچه می خواهیم بگوییم ، انرژی بسیار بیشتری نسبت به گوش دادن به صحبت شخص مقابل صرف کنیم.

گوش دادن موثر برای برقراری ارتباط کلامی بسیار حیاتی است. چندین روش وجود دارد که می توانید اطمینان حاصل کنید که به طور موثرتری گوش می دهید.

ذهن خود را آزاد نگه دارید 

بر جهت اصلی پیام گوینده تمرکز کنید . سعی کنید به طور کلی آنچه را که آنها می خواهند در کل بیان کنند و همچنین جزئیات کلماتی که آنها استفاده می کنند را درک کنید.در صورت امکان از حواس پرتی پرهیز کنید. به عنوان مثال ، اگر سر و صدای زیادی در پس زمینه وجود دارد ، ممکن است پیشنهاد کنید که برای صحبت کردن به جای دیگری بروید.

نتبجه اینکه ارتباط کلامی و تلفیق صحیح آن با ارتباط غیر کلامی است که شکل دهنده شخصیت ما خواهد بود و دیگران با توجه به این تلفیق خودآگاه یا ناخودآگاه ما تعریف شخصیتی خاصی از ما در ذهنشان ایجاد خواهند کرد و بر این اساس موفقیت و عدم موفقیت ما در حیطه کاری و خارج از آن بستگی به همین روابط صحیح و تعریف صحیح شخصیتی مخاطب از ما دارد.

  • نویسنده : فرهاد زارع
  • منبع خبر : بازار کسب کار