۱۹۱۰۰هزارتومان میانگین قیمت هرکیلوگرم مرغ آماده طبخ
۱۹۱۰۰هزارتومان میانگین قیمت هرکیلوگرم مرغ آماده طبخ
شرکت پشتیبانی امور دام ( وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) اعلام کرد: آخرین نرخ معامله شده مرغ آماده طبخ در ۱۶ مهرماه جاری میانگین از قرار هرکیلو گرم ۱۹۱ هزار و ۴۸۳ ریال ثبت شده است.

شرکت پشتیبانی امور دام ( وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) اعلام کرد: آخرین نرخ معامله شده مرغ آماده طبخ در ۱۶ مهرماه جاری میانگین از قرار هرکیلو گرم ۱۹۱ هزار و ۴۸۳ ریال ثبت شده است.

گزارش بازار کسب کار به نقل از ایرنا برپایه جداول آماری شرکت مزبور، حداقل قیمت مرغ آماده طبخ در مورخ یاد شده در سطح کشور در خرده فروشی ۱۵۲ هزار ریال ثبت شده، ضمن اینکه حداکثر قیمت هم ۲۲۰ هزار ریال را نشان می دهد.

همچنین مرغ آماده طبخ در قالب عمده فروشی میانگین هرکیلو گرم ۱۸۱ هزار و ۹۲۶ ریال ثبت شده و حداقل نیز به قیمت هرکیلو گرم ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر نیز در سطح کشور ۲۰۰ هزار ریال به ازای هرکیلو گرم را نشان می دهد. 

قیمت هرکیلو گرم مرغ زنده 

قیمت هرکیلو گرم مرغ زنده  میانگین ۱۳۵ هزار و ۸۸ ریال و حداقل ۱۲۰ هزار ریال تعیین نرخ شد، ضمن اینکه حداکثر نرخ مرغ زنده به ازای هر کیلو گرم ۱۴۷ هزار ریال  در مورخ ۱۶ مهرماه در سطح کشور بفروش رسید.

تخم مرغ به نرخ هرکیلو گرم ۱۵.۹ هزار تومان 

تخم مرغ هرکیلو گرم عمده فروشی میانگین ۱۳۸ هزار و ۱۰۰ ریال، حداقل ۱۲۰ هزار ریال نرخ داشت و حداکثر به ازای هرکیلو گرم ۱۶۵ هزار ریال بفروش رسید. 

تخم مرغ خرده فروشی نیز هرکیلو گرم میانگین ۱۵۹ هزار و ۴۶۹ ریال در ۱۶ مهر ماه جاری عرضه شد، ضمن اینکه حداقل نرخ آن ۱۳۹ هزار ریال و حداکثر ۱۸۵ هزار ریال ثبت شد.

به گزارش ایرنا، براساس نرخ گذاری ستاد تنظیم بازار در شهریور ماه، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ها ۱۲ هزار تومان و برای مصرف کنندگان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

بنابراین با وجود تعیین نرخ  هر شانه تخم مرغ فله ای ۳۰ تایی  ۲۶ هزارتومان در بازار، در هشتم مهرماه نیز ستاد تنظیم بازار اقدام به نرخ گذاری تخم مرغ های بسته بندی کرد بطوری که قیمت یک شانه تخم مرغ ۳۰ تایی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر ۳۱ هزار تومان، تخم مرغ ۲۰ تایی ۲۲ هزار تومان، تخم مرغ ۱۵ تایی۱۸ هزار تومان، تخم مرغ ۹ تایی ۱۱ هزار تومان و تخم مرغ ۶ تایی هفت هزار تومان اعلام شد. 

نکته قابل تامل بازار کسب کار آنلاین:

ظاهرا این وسط باید مصرف کننده جُر هم تولید کننده و هم دولت را بکشد و اینکه ناتوانی دولت در تامین مواد اولیه برای تولید را باید مصرف کننده از جیب ش پرداخت کند

هر چند، چند سالی است که مصرف جور تمام ناتوانی ها را باید پرداخت کند و این امر برای مسئولین ساده ترین روش ممکن برای فرار از مشکل است.

  • منبع خبر : ایرنا