علاج واقعه راقبل واقعه بایدکرد
علاج واقعه راقبل واقعه بایدکرد
سوال اینجاست که آیا بازرسین مربوط به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها و همچنین مسکن و شهرسازی هر استان نباید هر روزه بازدیدهای میدانی از مراکز مشاغل پر خطر داشته باشند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم .

نکته قابل تامل بازار کسب کار:مصوبه گذراندن دوره های آموزشی مهارت ایمنی قبل از اخذ پروانه ساخت ساختمان در چه سالی مصوب شده است که در سال ۹۸ در کارگروه فنی استانداری می بایست مورد تقویت قرار گیرد و اجرای شود .

سوال اینجاست که آیا بازرسین مربوط به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها و همچنین مسکن و شهرسازی هر استان نباید هر روزه بازدیدهای میدانی از مراکز مشاغل پر خطر داشته باشند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم .

علاج واقعه راقبل واقعه بایدکرد
علاج واقعه راقبل واقعه بایدکرد

اینکه در یک سال شاهد ریزش معدن در گلستان باشیم در سال دیگر در لرستان کرمانشاه ،خراسان شمالی و یا… هر نقطه دیگر از کشور و پاسخ مسئولین عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارفرما و یا کارگر باشد پاسخی صحیح جز رفع تکلیف نمی باشد چرا که از قدیم گفتن علاج واقع را باید قبل از واقعه کرد و اینکه بعد از واقعه بیایم و بگوئیم علت آن این است پاسخی صحیح به مردم نمی تواند باشد.

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری
  • منبع خبر : بازار کسب کار