افزایش ساخت‌ و سازمسکن
افزایش ساخت‌ و سازمسکن
مهندس علی اکبر رمضانی رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: در نیمه نخست سالجاری توجه ویژه ای به بخش ساختمان سازی شده است تا جای که این بخش موجب ایجاد رونق و ورود نقدینگی بیشتری به سمت این صنعت شده است.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین – مهندس علی اکبر رمضانی رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: در نیمه نخست سالجاری توجه ویژه ای به بخش ساختمان سازی شده است تا جای که این بخش موجب ایجاد رونق و ورود نقدینگی بیشتری به سمت این صنعت شده است.

رمضانی علت این امر ناپداری بورس اظهار داشت و گفت: یکی از عوامل سوق ورود مردم و سرمایه گذاری در این بخش، وضعیت نه نابسامان بورس است،هرچند که در این شرایط ساخت و ساز می تواند دارای صرفه اقتصادی برای استان باشد.

وی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت های خوب در این بخش افزود: می توان در کنار سرمایه گذاری در این زمینه توجه ویژه به احیای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری داشت چرا که تاکنون در این قسمت اقدام سازنده ای صورت نگرفته است.  

رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: در نیمه نخست سالجاری ۵۳ درصد رشد در مساحت و نقشه های ساختمانی تهیه شده در استان نسبت به مشابه سال گذشته داشته ایم و نقشه های تهیه شده به لحاظ تعداد پروژه های ساختمانی با افزایش ۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو هستیم.

افزایش ساخت‌ و سازمسکن
افزایش ساخت‌ و سازمسکن

وی گفت: در شش ماه نخست سالجاری تعداد پروژه های ساختمانی استان ۱۵۸۲ مورد گزارش شده که براین اساس ۶۴۶هزار ۶۸۴ متر مربع نقشه برداری انجام شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی افزود: غالب عمده پروژه های اجرا شده در این بخش با اسکلت بتنی که بیش از ۸۸درصد ساخت و ساز را به خود اختصاص می دهد، ۹ درصد اسکلت فلزی و سه درصد مابقی با سایر موارد انجام شده است.  

وی با اشاره به ناموفق بودن طرح احیایی بافت فرسوده گفت: علی الرغم اینکه این بخش به مردم واگذار شده بود اما طرح آن با شکست روبرو شد و تا کنون هیچگونه موفقیتی در اجرای احیای بافت فرسوده بدست نیاوردیم و زمان بهره برداری آن به درازا کشیده است.

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری
  • منبع خبر : بازار کسب کار