درخواست تسهیلات۵۳میلیاردریالی هنرمندان
درخواست تسهیلات۵۳میلیاردریالی هنرمندان
به گزارش بازار کسب کار آنلاین حسین فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: تاکنون بیش از 384 پرونده درخواست تسهیلات کرونا از سوی هنرمندان استان به ارزش ريالی ۵۳ میلیارد ریال تسهیلات ارائه شده است.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین حسین فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: تاکنون بیش از ۳۸۴ پرونده درخواست تسهیلات کرونا از سوی هنرمندان استان به ارزش ریالی ۵۳ میلیارد ریال تسهیلات ارائه شده است.

فرخنده در اختتامیه دومین جشنواره خط تحریری در شیروان گفت: ایجاد چالش جدی توسط ویروس کرونا در زندگی هنرمندان موجب بروز شرایط سخت برای ادامه روند فعالیت آنها شده واین امر باعث گردیده تا اکثر فعالیت ها در این بخش دچار چالش گردد.

وی در ادامه گفت تا بدین لحظه با موافقت انجام شده ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به حساب درخواست کنندگان واریز گردیده است. که می بایست بانک ها در پاسخ به چنین درخواستی تعجیل کنند.

وی ضمن اشاره به ایجاد فرصت توسط کرونا به هنرمندان در استفاده صحیح و مناسب از شبکه های اجتماعی که غالب در بستر اینترنت فعالیت دارند گفت : خوشبختانه هنرمندان استان از این فرصت بخوبی استفاده کرده اند.

امین رضا مرآتی فرماندار شیروان با اشاره به جایگاه ویژه هنرمندان کودک از حضور تمام گروه های سنی در بین هنرمندان شهرستان گفت:جایگاه کودکان در این عرصه بسیار ارزشمند است. 

مرآتی اظهار داشت: هر چند شاهد رشد و پیشرفت شیروان در حوزه هنر هستیم اما لازم است که به این بخش بیش پیش توجه و نسبت به تقویت آن کوشا بود.

علی رحیمی دبیر دومین جشنواره خط تحریری خراسان شمالی نیز با اشاره حضور ۴۰۰نفر در این گردهمایی گفت: ۷۰ درصد شرکت کنندگان را خانم ها و ۳۰ درصد را آقایان تشکیل دادند. که در این بین نیز ۷۰ درصد شرکت کنندگان ساکن شیروان ۲۰ درصد فاروج و ۱۰ درصد مابقی مربوط به مرکز استان بوده است.

در پایان این جشنواره از منتخبین و برگزیدگان این هنر فاخر ایرانی که در رشته های مختلف تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

  • منبع خبر : بازار کسب کار