مهر بدون متقاضی
مهر بدون متقاضی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: واحدهای مسکن مهر استان که متقاضی ندارد در قالب تفاهم با نهادها و دستگاه‌های اجرایی، فعال می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: واحدهای مسکن مهر استان که متقاضی ندارد در قالب تفاهم با نهادها و دستگاه‌های اجرایی، فعال می‌شود.

سیدعبدالمجید نژادصفوی اظهار داشت: در قالب تفاهم با ناجا، ۲۲۴ واحد مسکن مهر در اختیار متقاضیان نیروی انتظامی قرار می گیرد و پیگیر هستیم تا با تفاهم با سایر نهادها و دستگاه های اجرایی، واحدهای مسکن بدون متقاضی در مسکن مهر، فعال شود. 

وی در باره اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن گفت: برنامه استان در این زمینه ساخت سه هزار و ۶۸۴ واحد است که در این طرح بیش از هشت هزار  نفر ثبت نام کردند بیش از ۲ هزار نفر حائز شرایط شده و بیش از هزار و ۵۳۰ نفر مورد تایید قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با بیان اینکه میزان آورده اولیه برای هر متقاضی ۴۰۰ میلیون ریال است گفت: تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر نسبت به افتتاح حساب اقدام کرده و ۵۳۷ نفر نسبت به واریز وجه مربوط به آورده اولیه اقدام کرده اند. 

مهر بدون متقاضی
مهر بدون متقاضی

وی خاطرنشان کرد: برای تامین مسکن واجدان شرایط در راستای طرح اقدام ملی مسکن ۴.۱ هکتار زمین برای ساخت ۶۴۰ واحد مسکونی تامین شده است که ساخت این واحدهای مسکونی بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. 

نژادصفوی افزود: در شهر شیروان ۱۷ هزار و ۲۰۰ مترمربع ، اسفراین هفت هزار و ۸۰۰ مترمربع، جاجرم ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع، گرمه چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع، فاروج ۲ هزار مترمربع و تیتکانلو سه هزار و ۲۰۰ مترمربع تامین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: در شهر شیروان ۲۸۰ واحد، اسفراین ۱۹۰ واحد، جاجرم ۶۰ واحد، گرمه ۵۰ واحد، فاروج ۴۲ واحد و تیتکانلو ۲۰ واحد اجرا می شود.

اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است و بر این اساس اجرای این طرح در تمام شهرهای خراسان شمالی جز مرکز استان به وسیله این بنیاد اجرا می شود. 

  • منبع خبر : ایرنا