اول آبان برق رایگان
اول آبان برق رایگان
طرح برق رایگان یا همان برق امید برای 30 میلیون نفر جمعیت کشور از ابتدای ابان در جهت حمایت از افراد کم مصرف از سوی دولت و وزارت نیرو کلید خواهد خورد.

طرح برق رایگان یا همان برق امید برای ۳۰ میلیون نفر جمعیت کشور از ابتدای ابان در جهت حمایت از افراد کم مصرف از سوی دولت و وزارت نیرو کلید خواهد خورد.

این طرح بیشتر شامل خانواده های خواهد شد که با کنترل مصرف انرژی کمک به حفظ و پایداری شبکه برق کرده اند.

اما سوال اینجاست چه کسانی می توانند از این طرح استفاده کنند و این ۳۰ میلیون نفر چه افرادی هستند خوب است که دولت برای تشویق و آموزش همگانی همچون کلیپ های بابا برقی با تهیه مستند از خانواده های که توانسته اند مصرف برق خود را مدیریت کنند برای ۵۰ میلیون نفر جامانده از این طرح از طریق رسانه های جمعی در اختیار شهروندان قرار دهند.

هر چند این سوال از پی سوال قبل خارج می شود که چگونه این ۳۰ میلیون توانسته اند جلوی مصرف لوازم برقی خود همچون یخچالی که دارای بدون گرید A یا کم مصرف است را بگیرند.

و خیلی سوال های دیگر که باید مسئولین وزارت نیرو نسبت به آن پاسخ دهند . چرا که همگان به دنبال استفاده از لوازم خانگی کم مصرف ایمن و مطمئن و ارزان قیمت هستند اما این در شرایط کنونی بیشتر در اختیار قشر مرفع جامعه میباشد تا دیگراقشار جامعه .

کلیپ زیر مربوط به گزارش رئیس دولت نسبت به اجرای شدن این طرح است .

  • منبع خبر : بازار کسب کار