مجازات کیفری در انتظار مرتکبان فک پلمب
مجازات کیفری در انتظار مرتکبان فک پلمب
دادستان عمومی و انقلاب شهرضا با اشاره به فک پلمب بعضی مغازه‌ها به صورت غیرقانونی گفت: فک پلمب مجازات سنگینی دارد و اگر این اتفاق افتاد برخورد جدی‌تر با فرد خاطی انجام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرضا با اشاره به فک پلمب بعضی مغازه‌ها به صورت غیرقانونی گفت: فک پلمب مجازات سنگینی دارد و اگر این اتفاق افتاد برخورد جدی‌تر با فرد خاطی انجام می‌شود.

امیرحسین رزاززاده با تأکید بر ساماندهی انارفروشان در شهرضا اظهار داشت: شهرداری باید با همکاری نیروی انتظامی گشت مداوم در خصوص انارفروشان داخل شهر و اطراف امامزاده بگذارد و با افراد غیرمجاز تحت عنوان سد معبر برخورد و آن‌ها را جمع‌آوری کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرضا با تأکید بر اینکه برخورد با دستفروشان اطراف امامزاده شاهرضا عزم شهرستانی را می‌طلبد، افزود: اداره اوقاف باید به موضوع دست‌فروشان اطراف امامزاده ورود پیدا کند، اوقاف باید در قبال پول‌هایی که در قالب درآمد از موقوفات چه مستقیم و چه غیرمستقیم دریافت می‌کند برای شهر هم هزینه کند.

وی با بیان اینکه حضور انارفروشان در محور شهرضا به اصفهان بسیار خطرآفرین است و به اداره راه دستور صریح داده شده که آن‌ها را جمع‌آوری کند، بیان کرد: در راستای جلوگیری از شیوع کرونا باید انارفروشان در شهرضا ساماندهی شوند و سازوکاری برای فروش آن‌ها تعریف شود.

رزاززاده با اشاره به بازگشایی تالارهای پذیرایی در شهرضا عنوان کرد: باید یک نسخه واحد برای تالارها نوشته شود و عدد مشخصی برای ظرفیت همه تالارها مشخص شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرضا با تأکید بر اینکه ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده باید بر روی میزهای پذیرایی در تالارها وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: بازرسی تالارها باید انجام شود و اگر رعایت پروتکل‌ها انجام نشد، تالار پلمب می‌شود.

رزاززاده با اشاره به فک پلمب بعضی مغازه‌ها به ویژه قلیانی‌ها به صورت غیرقانونی گفت: فک پلمب مجازات سنگینی دارد و اگر این اتفاق افتاد برخورد جدی‌تر با فرد خاطی انجام می‌شود.

  • منبع خبر : فارس