۷۷درصدمهدهای کودک تعطیل اند
۷۷درصدمهدهای کودک تعطیل اند
به گزارش بازار کسب کار آنلاین علی اکبر صحرانورد معاون اجتماعی اداره‌کل بهزیستی خراسان شمالی گفت:کاهش 77درصدی فعالیت مهدهای کودک زیر پوشش بهزیستی به لحاظ شیوع و انتقال کرونا موجب شده که 52 مهد در استان به فعالیت خود و آن هم با حداقل ظرفیت ادامه دهند.این در حالی است تعدادمهدهای فعال زیر پوشش بهزیستی استان در سال گذشته 229 واحد باشد.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین علی اکبر صحرانورد معاون اجتماعی اداره‌کل بهزیستی خراسان شمالی گفت:کاهش ۷۷درصدی فعالیت مهدهای کودک زیر پوشش بهزیستی به لحاظ شیوع و انتقال کرونا موجب شده که ۵۲ مهد در استان به فعالیت خود و آن هم با حداقل ظرفیت ادامه دهند.این در حالی است تعدادمهدهای فعال زیر پوشش بهزیستی استان در سال گذشته ۲۲۹ واحد باشد.

صحرانورد اظهار داشت: در این ایام با کاهش چشمگیر حضور کودکان در مهدهای کودک به لحاظ ترس والدین از ابتلا به کرونا است که موجب شده از بین ۸۷۷۶ کودک حاضر در مهدهای کودک فقط ۵۰۰ کودک در این مراکز حضور داشته باشند.

۷۷درصدمهدهای کودک تعطیل اند
۷۷درصدمهدهای کودک تعطیل اند

وی با اشاره به اینکه در سالجاری مدیران ۲۹ مهد نسبت به عدم فعالیت مهدهای خود به مرخصی رفته اند، اظهار داشت: با توجه به روند کاهشی فعالیت مهدهای کودک از مدیران آن ها خواسته شده تا پایان آبان ماه وضعیت خود را مشخص کنند که به احتمالاً بیش از ۱۰۰ مرکز کودک آموزی اقدام به ابطال مجوز خود کنند و سایرین نیز طبق قانون، تا مشخص شدن وضعیت همه گیری کرونا، درخواست مرخصی یکساله کنند.

معاون اجتماعی اداره‌کل بهزیستی خراسان شمالی مهمترین علت تعطیلی ۹۰ درصد مهدهای کودک را استیجاری بودن ملک آن ها دانست که در این شرایط قادر به تامین هزینه ها خود نبوده و صرفاً ۱۰ درصد که مالک می باشند توانسته اند اشتغال خود را حفظ کنند.

  • منبع خبر : بازار کسب کار