کیفیت ناسالم هوای امروز مشهد
کیفیت ناسالم هوای امروز مشهد
کیفیت هوای امروز مشهد با شاخص ۱۱۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای امروز مشهد با شاخص ۱۱۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

براساس گزارش مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، وضعیت هوای امروز مشهد با شاخص کیفی۱۱۳ در وضعیت ناسالم و نارنجی قرار دارد.

ایستگاه‌های سمزقند، سرافرازان، مفتح، خیالم شمالی، کریمی، امامیه، شهر، چمن، آوینی، الهیه، وحدت، ساختمان و رسالت در وضعیت ناسالم و زرد قرار دارند.

بیشترین میزان آلودگی در ایستگاه لشگر با شاخص ۱۵۱ و چمن با ۱۵۳در وضعیت ناسالم و قرمز برای همه گروه‌های سنی گزارش شده است.

با توجه به وضعیت هوا، ضروری است افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند، احتمال افزایش بروز علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری های قلبی یا ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی و سالمندان وجود دارد.

گفتنی است؛ شهروندان مشهدی سال گذشته ۴۰ روز هوای پاک، ۲۶۶ روز هوای سالم، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز نیز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها تنفس کرده‌اند.

  • منبع خبر : فارس