حجم بالا  تصرفات در بستر رودخانه‌های کنارک
حجم بالا  تصرفات در بستر رودخانه‌های کنارک
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنارک، گفت: حجم تصرفات در بستر رودخانه‌های سرگان و رابچ زرآباد بسیار بالا است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنارک، گفت: حجم تصرفات در بستر رودخانه‌های سرگان و رابچ زرآباد بسیار بالا است.

حجم بالا  تصرفات در بستر رودخانه‌های کنارک
حجم بالا تصرفات در بستر رودخانه‌های کنارک

مجتبی نکوئیان در جلسه شورای حفاظت و اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان کنارک در بخش زرآباد، اظهار کرد: حجم زیاد خسارت ها در سیل دی ماه سال ۹۸ به دلیل تصرفات در بستر رودخانه ها بوده است و در سه سال گذشته هیچگونه گزارشی از تصرف در بستر رودخانه ها به دستگاه قضا ارسال نشده که اصلا قابل توجیه نیست.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنارک تصریح کرد: سرمایه‌گذار برای کارخانه سبد سازی و سردخانه محصولات کشاورزی بخاطر حفر چاه مشکل دارد اما از آن سو بالای هزار چاه غیرمجاز داریم و این رویه باید هر چه سریعتر تغییر کنند.

وی افزود: برخی از دستگاه های ذیربط در تصرفات اراضی با افراد انگشت شمار برخورد می کند و مردم انتظار دارند با همه افرادی که اراضی ملی را تصرف می کند در چارچوب قانون برخورد شود.