نان گران نمیشود،میشود
نان گران نمیشود،میشود
گفته شده است که نان تا پایان سال گران نمی شود اما طی گزارش میدانی بازار کسب کار آنلاین نان، این رزق سفره مردم از ابتدای سال در یک اقدام هماهنگ از سوی برخی نانوایان استان مورد افزایش قیمت قرار گرفته است.

گفته شده است که نان تا پایان سال گران نمی شود اما طی گزارش میدانی بازار کسب کار آنلاین نان، این رزق سفره مردم از ابتدای سال در یک اقدام هماهنگ از سوی برخی نانوایان استان مورد افزایش قیمت قرار گرفته است.

براساس این تحقیق صورت گرفته مشخص شد برخی نانوایان آزاد پز طی یک اقدام هماهنگ از ابتدای سال ۹۹ با کاستن از حجم خمیر و کوچک کردن سایز نان اقدام به افزایش قیمت نموده اند که این امر موجب نارضایتی شهروندان و خواستار پیگیری موضوع توسط مسئولین امر شده است.

تا جایی که اندازه نان در برخی از این نانوایی ها به حد یک کف دست مرد بالغ و حتی بدون کیفیت می باشد. لازم است که در این مورد واحدهای نظارتی نسبت به این امر به صورت جدی ورود پیدا کرده و برخورد لازم را با این برهم زنندگان نظم و رزق سفره شهروندان داشته باشند.

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری
  • منبع خبر : بازار کسب کار