درنهایت مسوزان که میسوزی…
درنهایت مسوزان که میسوزی…
چه تلخ است که با بغض بنویسی اما با خنده بخوانند وقتی خدا از پشت دستهایش را روی چشمانمان می گذارد از لای انگشتانش آنقدر محو تماشای دنیا می شویم که فراموش می کنیم که خدا را منتظر نگذاریم ...زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه!تا ببالی,بیابی,بدانی,بیندیشی,بفهمی وزیبا بنگری یک انسان معمولی کالای تولیدی کارخانه طبیعت است طبیعتی بسیار زیبا که حضور درآن انسان را در بازگشت به خویشتن و درک فطرت خود کمک می کند.

چه تلخ است که با بغض بنویسی اما با خنده بخوانند وقتی خدا از پشت دستهایش را روی چشمانمان می گذارد از لای انگشتانش آنقدر محو تماشای دنیا می شویم که فراموش می کنیم که خدا را منتظر نگذاریم …زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه!تا ببالی,بیابی,بدانی,بیندیشی,بفهمی وزیبا بنگری یک انسان معمولی کالای تولیدی کارخانه طبیعت است طبیعتی بسیار زیبا که حضور درآن انسان را در بازگشت به خویشتن و درک فطرت خود کمک می کند.

طبیعتی  که در حفظ و تولید خاک و آب و جلوگیری از فرسایش و سیل درختان و توده های جنگلی با گسترش ریشه ی خود در زمین جلوی حرکت خاک را می گیرند و مانع از فرسایش آن می شوند.جالب است که بدانیم یک هکتار جنگل  می توتند ۲۷۵تن اکسیژن و۶۰تن گردوغباررا هر ساله در خود رسوب دهد و بدین  صورت نقش بسیار  موثری  در سالم سازی محیط زیست ایفا می نماید.

وجود طبیعت باعث متعادل شدن  هوای محیط اطراف می شود چندان که هوای محیط جنگلی در تابستان خنک تر ودر زمستان گرمتر می شود.از این رو جنگل ها به هر اندازه گسترده تر باشند به همان نسبت در تعدیل درجه هوا موثرترند.

باید به این باور برسیم که موجودات و هر چیز طبیعی دیگر ,  جدا از ارزش عملی برای انسان ,ارزش ذاتی دارند.

متاسفانه روند تخریب منابع طبیعی و جنگل ها به گونه ای سریع و گسترده است که……………………………………..

بگذریم روایت حکایت وسیع وتلخ جنگل , آتش سوزی سیاهی و سکوتی است که برجای می ماند بحرانهایی که همه در حد مانور می روند و تصاویری که برای خودنمایی گرفته می شود و بازدیدهایی که فقط به نام بازدید ثبت می شوند و بودجه و امکانات وتجهیزاتی  که معلوم نیست برای کدام ناکجا آباد برنامه ریزی شده اند نقطه چین های خالی که از ترس پر نمی شوند……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

همین قدر بدانیم که سرود جنگل ,ضربانی ملایم وکشیده دارد و می خواهد با این ریتم مرغوب ترین موجودات را برای ادامه و بقای نسل برگزیند از خشم آن بترسید انسانهایی که با قدرت بیان و دروغگیی و خیانت سخت باعث وحتش می شوید انسانهایی که بی قانون و بی عدالت زندگی می کنید و با بی تدبیری در بی خبری سکوت می کنید نه استعفا می دهید و نه بازنشسته می شوید بدون هیچ عذرخواهی.

بی پناهم , هوس برف زمستان نکنید,  جنگل سوخته را عاشق باران نکنید, بدنم را سپر ضربه طوفان نکنید, باور سبز مرا حبس به گلدان نکنید

جنگل یک شبه سقوط نمی کند, خیلی زخم تبر خوردن ها, خیلی بی هوا شکستن ها…خیلی شبانه نعش درخت ها را بر دوش بردن ها

خلاصه گویمت مرگ ای مرگ تورا می شنوم نزدیکی       ای انسان تا هم آغوشی ما , فاصله ای چندانی نیست

ودر نهایت مسوزان که میسوزی……………………………………………………………………………………………………..

  • نویسنده : سهیلا علاالدین
  • منبع خبر : بازار کسب کار