توسکستان دوباره درآغوش آتش
توسکستان دوباره درآغوش آتش
براساس گزارشات رسیده از منطقه جنگلی توسکستان مجددا در دو نقطه از این منطقه جنگل گزارش آتش به گوش می رسد که در صورت داشتن صحت نیاز به پشتیبانی و اقدام سریع است.

براساس گزارشات رسیده از منطقه جنگلی توسکستان مجددا در دو نقطه از این منطقه جنگل گزارش آتش به گوش می رسد که در صورت داشتن صحت نیاز به پشتیبانی و اقدام سریع است.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین بنا به گزارشات رسیده در خبرهای منتشر شده این آتش که از هفته گذشته و براساس سهل انگاری عده ای به جان مناطق جنگلی توسکستان افتاده با بارندگی روز گذشته بنا به اظهارات مقامات استانی مورد اطفا قرار گرفته بود.

اما براساس شواهد موجود و گزارشات مردمی منطقه ظاهرا قرار نیست که این آتش دست از سر پوشش گیاهی این منطقه بردارد و نیازمند پشتیبانی و امداد همگانی و در سطح ملی است.

بر همین اساس و طبق گزارشات سازمان هواشناسی تا بدین لحظه نشانی از بارندگی در طی روزای آینده در استان وجود ندارد.

و تنها راه اطفا و شکست آتش بسیج همگانی کلیه نیورهای امدادی و مردمی است تا بتوان جلوی حرکت و گسترش آن را گرفت.

توسکستان دوباره درآغوش آتش
توسکستان دوباره درآغوش آتش

  • منبع خبر : بازار کسب کار