اجرا۴۱۷.۵کیلومتر طرح راه‌سازی
اجرا۴۱۷.۵کیلومتر طرح راه‌سازی
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: هم اکنون ۴۱۷.۵ کیلومتر طرح راه‌سازی در قالب ساخت آزادراه و بزرگراه در سطح این استان در دست اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: هم اکنون ۴۱۷.۵ کیلومتر طرح راه‌سازی در قالب ساخت آزادراه و بزرگراه در سطح این استان در دست اجراست.

ابوالقاسم سلطانی، با بیان اینکه از این پروژه ها ۲۸۵.۵ کیلومتر به صورت مشارکتی اجرا می شود، افزود: پروژه های مشارکتی شامل آزادراه تبریز – ارومیه به طول ۱۹ کیلومتر، رینگ دوم جنوبی تبریز به طول ۳۲ کیلومتر، آزادراه تبریز – مرند – بازرگان به طول ۶۴.۵ کیلومتر، آزادراه تبریز – سهند ۱۹ کیلومتر، آزادراه مراغه – هشترود ۱۱۱ و بزرگراه خواجه – ورزقان به طول ۴۲ کیلومتر است.

وی با اشاره به اینکه پروژه های مشارکتی آزادراهی و بزرگراهی استان به طور متوسط ۲۸ درصد پیشرفت فیزکی دارند، اظهار داشت: طول کلی آزادراه تبریز – ارومیه ۱۳۲ کیلومتر بوده که ۹۲ کیلومتر آن در آذربایجان شرقی واقع شده و تاکنون ۶۹ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و ۴۴ کیلومتر آن هنوز واگذار نشده و پیشرفت این پروژه ۵۰ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی پیشرفت فیزیکی پروژه رینگ دوم جنوبی تبریز را ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: طول کلی آزادراه تبریز – مرند – بازرگان ۲۵۴ کیلومتر بوده که ۱۱۵ کیلومتر آن در این استان واقع شده که هنوز ۱۸۹.۵ کیلومتر آن برای اجرا واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵ درصد است.

سلطانی، ادامه داد: از ۲۴ کیلومتر آزادراه تبریز – سهند تاکنون ۵ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و با ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است و آزادراه مراغه – هشترود نیز ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی یادآوری کرد: هم اکنون ۲۲ کیلومتر از ۶۴ کیلومتر بزرگراه خواجه – ورزقان به بهره برداری رسیده و اجرای این پروژه به حدود ۵۲.۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی طول کلی پروژه های مشارکتی آزادراهی و بزرگراهی را ۶۱۷ کیلومتر اعلام کرد و گفت: ۴۳۸ کیلومتر این پروژه ها در این استان واقع شده و از طول کلی این پروژه ها ۹۸ کیلومتر به بهره برداری رسیده و هنوز ۲۳۳.۵ کیلومتر آن برای اجرا واگذار نشده و میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه ها ۲۸ درصد است. 

سلطانی، افزود: طول کلی پروژه های بزرگراهی استان ۶۴۷ کیلومتر بوده که ۶۰۰ کیلومتر آن در این استان واقع شده و مجموع طول به بهره برداری رسیده این پروژه ها ۲۳۸ کیلومتر است و هم اکنون ۱۳۲ کیلومتر در دست اجرا بوده و از کل پروژه ۲۲۹ کیلومتر هنوز واگذار نشده است.

وی پیشرفت کلی پروژه های بزرگراهی استان را ۴۶ درصد اعلام و یادآوری کرد: این پروژه ها شامل بزرگراه های تبریز – اهر، مرند – جلفا، تبریز – اسپیران، میانه – سرچم، صوفیان – شبستر، سراب – بستان اباد و اتصال آن به آزادراه، بهسازی راه مرند – ایواوغلی و بهسازی راه بستان آباد – تبریز است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: از طول ۹۷ کیلومتری بزرگراه تبریز – اهر ۷۸ کیلومتر به بهره برداری رسیده، ۱۲ کیلومتر در دست اجرا، ۷ کیلومتر واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی این پروژه ۸۴ درصد است.

سلطانی، ادامه داد: بزرگراه مرند – جلفا به طول ۶۰ کیلومتر بوده که ۳۳ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۱۸ کیلومتر در دست اجرا، ۹ کیلومتر واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی آن ۷۰ درصد است.

وی اظهار داشت: بزرگراه تبریز – اسپیران با ۱۵۰ کیلومتر دارای ۱۳ درصد پیشرفت فیزیکی بوده که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۲۲ کیلومتر در دست اجرا بوده و ۱۱۶ کیلومتر آن هنوز واگذار نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: از مجموع ۵۵ کیلومتری بزرگراه میانه – سرچم ۱۱ کیلومتر در دست اجرا بوده، ۴۴ کیلومتر آن واگذار نشده و هم اکنون دارای ۹ درصد پیشرفت فیزیکی است.

سلطانی، طول کلی بزرگراه صوفیان – شبستر را ۱۲۳ کیلومتر اعلام کرد و افزود: ۹۲ کیلومتر از این پروژه در این استان واقع بوده که تاکنون ۲۵ کیلومتر از پروژه به بهره برداری رسیده، ۲۲ کیلومتر در دست اجراست و ۴۵ کیلومتر هنوز واگذار نشده و دارای ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی با بیان اینکه احداث بزرگراه سراب – بستان آباد هم اکنون به ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، یادآوری کرد: این پروژه به طول ۸۶ کیلومتر اجرا می شود که ۵۷ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۲۱ کیلومتر در دست اجرا بوده و هنوز ۸ کیلومتر آن واگذار نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، بهسازی راه های مرند – ایواوغلی و بستان آباد – تبریز را از دیگر طرح های بزرگراهی این استان اعلام کرد و گفت: این پروژه ها به ترتیب به طول ۴۷ و ۱۳ کیلومتر و با ۵۳ و ۱۳ درصد پیشرفت فیزیکی اجرا می شوند.

سلطانی، ادامه داد: از پروژه مرند – ایواوغلی ۳۰ کیلومتر به بهره برداری رسیده و ۱۶ کیلومتر در دست اجراست و از پروژه بستان آباد – تبریز نیز ۳ کیلومتر به بهره برداری رسیده و ۱۰ کیلومتر در دست اجراست.

آذربایجان‌شرقی دارای ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است.

  • منبع خبر : ایرنا