پلمب۸۰۵واحدمتخلف ازمحدودیت های کرونا
پلمب۸۰۵واحدمتخلف ازمحدودیت های کرونا
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: بر اساس گزارش گشت های مشترک شهرستان های سراسر استان در پی اعمال محدودیت های کرونایی و تعطیلی برخی گروه های شغلی در طول هفته دوم آبان ماه ۸۰۵ واحد متخلف پلمب شده است.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: بر اساس گزارش گشت های مشترک شهرستان های سراسر استان در پی اعمال محدودیت های کرونایی و تعطیلی برخی گروه های شغلی در طول هفته دوم آبان ماه ۸۰۵ واحد متخلف پلمب شده است.

دکتر جمیل صادقی فراظهار داشت: پس از بازرسی های انجام گرفته در شهرستان های با وضعیت سیاه، قرمز و نارنجی استان در مجموع این تعداد واحد پلمب شدند.

وی این بازدیدها را شامل اصناف، ادارات و بانک ها، اماکن ورزشی و مدارس اعلام کرد و افزود: بیشترین واحد پلمب شده مربوط به دره شهر با ۶۵۳ مورد بوده و  ایلام با ۴۵ مورد، آبدانان ۴۲ و دهلران با ۳۱ مورد نیز در ردیف های بعدی از نظر بیشترین واحدهای پلمب شده قرار دارند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام تاکید کرد: این بازرسی ها در شهرستان های مختلف با حضور نمایندگان فرمانداری ها، تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، اماکن، مرکز بهداشت، اتاق اصناف، دامپزشکی، شهرداری ها و دادستانی انجام شده است.

پلمب۸۰۵واحدمتخلف ازمحدودیت های کرونا
پلمب۸۰۵واحدمتخلف ازمحدودیت های کرونا

صادقی فر یادآور شد: در این مدت ۵۱ واحد مورد بازدید قرار گرفته به مراجع قضایی معرفی و همچنین ۱۷۲ واحد نیز در این مدت اخطاریه بهداشتی دریافت کرده اند.

به گفته وی، با توجه به اعلام ایلام و ایوان در هفته دوم آبان ماه به عنوان شهرستان های بحرانی اقدامات پیشگیری در ایوان تداوم ولی در ایلام تنها ۳۰ درصد محدودیت ها بویژه در گروه شغلی دوم اجرا شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام اضافه کرد:  انجام فعالیت های مخفیانه و تغییر ساعت غالب صنوف به شب یکی از مشکلات دیگر مرکز استان در زمینه عدم اجرای محدودیت های ناشی از کرونا است.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهرستان های ایلام، چرداول و ایوان  در وضعیت سیاه، دهلران، آبدانان، دره شهر، بدره، مهران، ملکشاهی، سیروان در وضعیت قرمز و نارنجی و هلیلان نیز در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

  • منبع خبر : ایرنا