انتظارمردم برای اینترنت باکیفیت،به حقی است
انتظارمردم برای اینترنت باکیفیت،به حقی است
مهندس غلامعلی شهمرادی درجلسه هماهنگی اجرای پروژه پایداری ارتباطات اینترنت خانگی گفت: انتظار مردم برای داشتن سرویس اینترنت با کیفیت، کاملا به حق و بجاست.

مهندس غلامعلی شهمرادی درجلسه هماهنگی اجرای پروژه پایداری ارتباطات اینترنت خانگی گفت: انتظار مردم برای داشتن سرویس اینترنت با کیفیت، کاملا به حق و بجاست.

به گفته روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان، دردومین جلسه هماهنگی اجرای پروژه پایداری ارتباطات اینترنت خانگی در استان ، مهندس غلامعلی شهمرادی با اشاره به اهمیت سرویس اینترنت برای مردم در شرایط کنونی گفت: برای ارائه سرویس با کیفیت و مناسب بر اساس نیاز مشتریان می بایست از تمامی تجهیزات و امکانات استفاده کرد تا به بهترین شکل این سرویس به مشتریان واگذار شود.

وی افزود: در حال حاضر این پروژه به عنوان اولویت برنامه های مخابرات منطقه گلستان در نظر گرفته شده است و نیاز است تا با برنامه ریزی مدون براساس زمان بندی مشخص شده پیشرفت داشته باشد تا هدف در نظر گرفته شده محقق شود.

انتظارمردم برای اینترنت باکیفیت،به حقی است
انتظارمردم برای اینترنت باکیفیت،به حقی است

مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر اینکه باید نسبت به شناسایی عوامل اختلال در سرویس اینترنت و یا نارسایی های دیگر قدم برداریم گفت : تاکنون با توجه به کارشناسی های بعمل آمده نقاط ضعف شناسایی و درجهت رفع آن به زودی اقدامات لازم برنامه ریزی و اجرا خواهد شد .

غلامعلی شهمرادی پشتیبانی از سرویس اینترنت ارائه شده را از مهمترین عوامل افزایش رضایت مردم دانست و گفت : رفع خرابی در کوتاهترین زمان ممکن مورد انتظار است و نباید به هر دلیلی این زمان طولانی شود.

وی با اشاره به بهره مندی از تجارب همکارن در بخشهای فنی و پشتیبانی افزود: استفاده از تجربه کارشناسان در پیشبرد این پروژه بسیار تاثیر گذار است و موجب تحقق پایداری ارتباطات در اینترنت خانگی خواهد شد.

غلامعلی شهمرادی در پایان بازسازی و نوسازی شبکه را نیز مهم خواند و گفت : همه عوامل ذکر شده باید دست به دست دهند تا بتوانیم بهترین سرویس اینترنت را که در حال حاضر جزء ضروریات سبد خانوار برای مردم محسوب می شود را ارائه نماییم و مطئنا با پایان یافتن این پروژه می توانیم به این هدف مهم که ارتقاء کیفیت اینترنت است دست یابیم و افزایش رضایت مندی مردم را داشته باشیم.