ثبت۱۸.۲میلی‌متر بارندگی درسرچشمه
ثبت۱۸.۲میلی‌متر بارندگی درسرچشمه
رییس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در شبانه‌روز گذشته بیشترین بارش استان به میزان ۱۸.۲ میلی‌متر در ایستگاه سرچشمه شهرستان اسفراین ثبت شد.

 رییس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در شبانه‌روز گذشته بیشترین بارش استان به میزان ۱۸.۲ میلی‌متر در ایستگاه سرچشمه شهرستان اسفراین ثبت شد.

مهری هاشمی دوین اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه تیتکانلوی شهرستان فاروج ۱۸.۱ میلی متر و در ایستگاه گریوان شهرستان بجنورد نیز ۱۷.۸ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.  

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در شهر بجنورد، مرکز استان هم در این مدت ۶.۱ میلی‌متر باران باریده است.  

وی خاطرنشان کرد: فعالیت سامانه بارشی تا اواخر امروز ادامه دارد و در مناطق مختلف بویژه در نیمه شرقی استان سبب بارش های پراکنده می شود.

ثبت۱۸.۲میلی‌متر بارندگی درسرچشمه
ثبت۱۸.۲میلی‌متر بارندگی درسرچشمه

هاشمی دوین با بیان اینکه مردم استان در روزهای آتی شاهد کاهش دما تا صبح روز شنبه هفته آینده خواهند بود، افزود: دمای هوا در صبح روز شنبه آینده در مناطق مختلف استان به زیر صفر خواهد رسید.

وی افزود: در شبانه روز گذشته روستای کوسه در شهرستان شیروان با یک درجه سانتیگراد، سردترین نقطه و شهر صفی آباد اسفراین با ۱۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بوده است.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در این مدت کمینه دمای هوای بجنورد ۶ و بیشینه آن ۱۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است.  

میانگین بارندگی سالیانه خراسان شمالی ۲۴۰ میلی‌متر است.

  • منبع خبر : ایرنا