ورود۷۰هزارمترمکعب آب به  سدشیروان
ورود۷۰هزارمترمکعب آب به  سدشیروان
مدیر امور منابع آب شیروان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر بارندگی‌های صورت گرفته، ۷۰ هزار مترمکعب آب وارد مخزن سد بارزو در شمال این شهرستان شده است.

مدیر امور منابع آب شیروان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر بارندگی‌های صورت گرفته، ۷۰ هزار مترمکعب آب وارد مخزن سد بارزو در شمال این شهرستان شده است.

اسحاق خسروپناه اظهار داشت: در این مدت بارندگی های تجمعی حوزه سد بارزوی شیروان هفت میلیمتر به ثبت رسیده و میزان بارش در ایستگاه باران سنجی امور آب شیروان ۱۱.۱ میلیمتر بوده است.
وی حجم کنونی آب سد بارزو را ۳۵.۹ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: اینک آب خروجی این سد برای مصارف کشاورزی، آشامیدنی و صنعت ۷۵۰ میلی متر در ثانیه است که در شرایط فعلی، شرایط رودخانه با دبی پایه عادی است.
اینک از ۳۵.۹ میلیون متر مکعب کل حجم آب پشت سد بارزوی شیروان، هشت میلیون مترمکعب را رسوب تشکیل می دهد.

سد بارزوی شیروان، پس از شیرین دره مانه و سملقان، دومین سد بزرگ خراسان شمالی به شمار می آید که توان ذخیره سازی مخزن آن ۹۲ میلیون مترمکعب است و هم اکنون حجم تراز و ایمنی پایدار این سد ۸.۵ میلیون متر مکعب است.

ورود۷۰هزارمترمکعب آب به سدشیروان
ورود۷۰هزارمترمکعب آب به سدشیروان

سد بارزو در سال ۱۳۸۱ با هدف مهار و کنترل سیلاب های فصلی و تامین قسمتی از آب صنعت، آشامیدن شهر شیروان و کشاورزی اراضی پایاب به بهره برداری رسید.

توان تنظیم آب این سد سالانه ۴۴ میلیون متر مکعب و گنجایش مخزن آن ۹۲ میلیون متر مکعب است.
سد بارزو در ۴۰ کیلومتری شمال شهر شیروان قرار دارد.

اداره کل هواشناسی خراسان شمالی میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته شهرستان شیروان را ۸.۶ میلی متر گزارش کرده است.

  • منبع خبر : ایرنا