جریمه پیمانکارمتخلف پسماندشهرداری
جریمه پیمانکارمتخلف پسماندشهرداری
رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر استفاده از کودکان کار برای جمع آوری پسماند های خشک در کرج بیان داشت: پیمانکار طرف قرارداد شهرداری در این زمینه ۱۰۰ میلیون تومان جریمه شد.

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر استفاده از کودکان کار برای جمع آوری پسماند های خشک در کرج بیان داشت: پیمانکار طرف قرارداد شهرداری در این زمینه ۱۰۰ میلیون تومان جریمه شد.

محمد مسیبی گفت : پیمانکار قبل از عقد قرارداد با شهرداری کرج مکان های مناسبی به تائید کارشناسان رساند اما در بررسی های بعد مشخص شد که مکانی که به تازگی کودکان کار در آن شناسایی شده اند، مربوط به قرارداد ۲ طرفه نبوده است.

وی ادامه داد: البته براساس اظهارات پیمانکار، کودکان کار توسط برخی کارگران تحت پوشش شرکت پیمانکاری به صورت غیرمجاز به کار گرفته شده اند.

مسیبی اظهار داشت: کودکان و برخی افرادی که در این مکان بوده اند از عوامل پیمانکار نیستند بلکه از اقوام و یا دوستان کارگران طرف قرارداد پیمانکار هستند.

جریمه پیمانکارمتخلف پسماندشهرداری
جریمه پیمانکارمتخلف پسماندشهرداری

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج افزود: در هیچ جای قرارداد بین شهرداری و شرکت پیمانکاری  اشاره ای به استفاده از اتباع خارجی و کودکان کار نشده است.

وی گفت: تاکنون پیمانکار۱۰۰ میلیون تومان بابت سهل انگاری و بی توجهی به مفاد قانونی جریمه شده و مکان غیر قانونی نگهداری کودکان کار ظرف امروز و فردا در کرج  تعطیل می شود.

مسیبی بیان داشت: شرایط قرارداد پیمانکار با شهرداری به صورتی است که می بایست ابتدا جریمه شود و براساس چارچوب قانونی اگر تکرار کرد بار دوم یا سوم قرارداد وی لغو خواهد شد.

وی افزود: این پیمانکار از سال گذشته با شهرداری قرارداد دارد که در گذشته به دلیل به کار گیری اتباع خارجی  اخطار داده ایم و این  بار اول است که برای کودکان کار اخطار می گیرد.

وی اظهار داشت : اکنون این پیمانکار طبق  قرارداد,  تفکیک زباله  مناطق دهگانه شهرداری کرج را انجام می دهد.

گزارشی در برخی رسانه ها و فضای مجازی مبنی بر ایجاد مکانی برای نگهداری و به کارگیری کودکان کار در امر جمع آوری پسماندها در کرج انتشار یافت که واکنش هایی در پی داشته است.

  • منبع خبر : ایرنا