حمایت یارانه ای ازکارفرمایان
حمایت یارانه ای ازکارفرمایان
یارانه دستمزد وجهی است که وزارت کار به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی زیر ۳۷ سال به کارفرما می پردازد. کارآفرینان و کارفرمایانی که از نیروی کار با تحصیلات دیپلم و بالاتر با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای خود استفاده کنند، از ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به عنوان یارانه بهره مند می شوند.

یارانه دستمزد وجهی است که وزارت کار به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی زیر ۳۷ سال به کارفرما می پردازد. کارآفرینان و کارفرمایانی که از نیروی کار با تحصیلات دیپلم و بالاتر با اولویت فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای خود استفاده کنند، از ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به عنوان یارانه بهره مند می شوند.

وزارت کار به دنبال شیوع کرونا در کشور، اجرای این طرح را با اولویت بنگاههای به شدت آسیب دیده از کرونا و فعال در یکی از ۱۴ رسته مصوب شده، در دستور کار قرار داد به نحوی که تمام استانهای مشمول طرح با توجه به بحران کرونا تحت پوشش این طرح هستند.

به گزارش ایسنا، در صورت جذب نیروی کار توسط کارفرما، به میزان یکسال (۱۲ماه) یک سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار به عنوان یارانه دستمزد به وی پرداخت می شود.

حمایت یارانه ای ازکارفرمایان
حمایت یارانه ای ازکارفرمایان

متقاضیان و کارفرمایان برای ثبت نام در این طرح می توانند به سامانه https://pyd.mcls.gov.ir/ و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل ثبت نام به این بخش مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، از نگاه بسیاری از کارشناسان یارانه دستمزد نه یک طرح بلکه ابزاری تشویقی برای جلب و جذب نیروهای کار جدید توسط کارفرمایان بخش خصوصی در استان های کم برخوردار است و با توجه به شرایط حاضر و بحران کرونا، عملیاتی شدن آن می تواند نیاز اشتغال بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان جویای کار و بنگاهها را برطرف کند.

  • منبع خبر : ایرنا