معافیت کارگاه های زیر۵نفرهمچنان پابرجاست
معافیت کارگاه های زیر۵نفرهمچنان پابرجاست
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ارتباط با موضوعی که چند وقتی است منجر به نگرانی کارگاه های زیر 5 نفر و دارای شرایط استیجاری هستند گفت؛ مراکز کارگری زیر 5 نفر همچنان از خدمات دولتی بهره مند خواهند شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ارتباط با موضوعی که چند وقتی است منجر به نگرانی کارگاه های زیر ۵ نفر و دارای شرایط استیجاری هستند گفت؛ مراکز کارگری زیر ۵ نفر همچنان از خدمات دولتی بهره مند خواهند شد.

علی بابایی کارنامی در گفت و گویی ضمن تقدیر از تلاش های پدرام پاک آئین به عنوان کاندیدای نمایندگی مدیران مسئول در هیئات نظارت بر مطبوعات کشور در این خصوص اظهار داشت: با پیگیری های نیم بندی که قبلا صورت گرفته ، قرار شد بخشی از این بخشنامه اجرا نگردد، اما با پیگیری کاندیدای نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات و اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی طی جلسه ای که با رئیس و معاونین سازمان تامین اجتماعی کشور برگزار گردید، مصوب شد تا کل این بخشنامه در حال حاضراجرایی نشود و کارگاه های زیر ۵ نفر همچنان از خدمات دولتی بهره مند شوند.

معافیت کارگاه های زیر۵نفرهمچنان پابرجاست
معافیت کارگاه های زیر۵نفرهمچنان پابرجاست

وی افزود: قرار است طی هفته آینده که با حضور اعضای فراکسیون کارگری مجلس، وزیر مربوطه، و کارشناسان این حوزه مجددا جلسه ای برگزار شود تا این بخشنامه به طور کلی کن لم یکن گردد.

  • منبع خبر : بازار کسب کار آنلاین