ورودسامانه بارشی به استان
ورودسامانه بارشی به استان
رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: سامانه بارشی جدید از روز شنبه استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در مناطق مختلف سبب بارندگی خواهد شد.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: سامانه بارشی جدید از روز شنبه استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در مناطق مختلف سبب بارندگی خواهد شد.

مهری هاشمی دوین اظهار داشت: سامانه بارشی که در روزهای اخیر استان را تحت تاثیر قرار داده بود، بتدریج از امروز خارج می شود.

وی افزود: با خروج این سامانه، دمای هوا کاهش می یابد.  

ثبت ۹.۱ میلی متر باران در استاد مانه و سملقان

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در شبانه روز گذشته ۹.۱ میلی متر باران در ایستگاه استاد شهرستان مانه و سملقان ثبت شد که بیشترین میزان بارندگی استان را به خود اختصاص داده است.  

ورودسامانه بارشی به استان
ورودسامانه بارشی به استان

وی اظهار داشت: در شبانه روز گذشته در بجنورد ۴.۲ میلی متر، شیروان ۳.۱ میلی متر و در تیتکانلو ۳.۳ میلی متر باران به ثبت رسیده است.  

وی افزود: در این مدت اسماعیل آباد شهرستان اسفراین با کمینه دمای سه درجه زیر صفر سردترین نقطه استان گزارش شده و شهر اسفراین با بیشینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد گرم ترین نقطه استان گزارش شده است.  

وی گفت: این درحالی است که اسماعیل آباد شهرستان اسفراین،  معمولا به عنوان گرم ترین نقطه استان گزارش می شد.  

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در شبانه روز گذشته، کمینه دمای بجنورد، مرکز استان چهار درجه و بیشینه آن هشت درجه سانتیگراد بوده است.  

میانگین بارندگی سالیانه خراسان شمالی ۲۴۰ میلی‌متر است.  

  • منبع خبر : بازار کسب کار