سبزشدن خراسان شمالی تاپایان سال
سبزشدن خراسان شمالی تاپایان سال
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: تا پایان سال طی عملیات گازرسانی و اتصال سه روستا به شبکه گاز طبیعی به استان سبز تبدیل خواهیم شد. با اتمام پروژه گاز رسانی به این ص روستا 99.7درصد بخش روستایی استان از ضریب نفوذ گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

 مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: تا پایان سال طی عملیات گازرسانی و اتصال سه روستا به شبکه گاز طبیعی به استان سبز تبدیل خواهیم شد. با اتمام پروژه گاز رسانی به این ص روستا ۹۹٫۷درصد بخش روستایی استان از ضریب نفوذ گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

حسن رضا میربلوکی اظهار داشت:  با ساخت ۵۰۰ متر جاده بین مزارع توسط سازمان جهاد کشاورزی استان و عملیات لوله و شبکه گذاری سه روستای اخلی، دنگل و نجف آباد در شهرستان بجنورد پایان یافته است و حتی علمک های گاز نیز در منازل نصب شده است. تزریق گاز انجام می شود که با پایان پروژه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۹۵ خانوار دیگر نیز، از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

وی میانگین ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی در کشور را ۷۵ تا ۸۰ درصد دانست و گفت: خراسان شمالی در این شاخص از میانگین کشور بالاتر است و با تلاش های انجام شده تا پایان امسال به ۱۰۰ درصد خواهید رسید که از این نظر در کشور رتبه دوم را خواهیم داشت.

سبزشدن خراسان شمالی تاپایان سال
سبزشدن خراسان شمالی تاپایان سال

وی افزود: با بهره مندی این روستا تمام روستاهای دارای شرایط گاز دار شدن از این نعمت برخوردار شده اند و خراسان شمالی بعد از استان همدان به عنوان دومین استان سبز در کشور معرفی خواهد شد.

میربلوکی گفت: تاکنون ۷۳۹ روستای واجد شرایط استان با جمعیت بیش از ۳۶۴ هزار و ۸۱۰ نفر از نعمت گاز طبیعی برخوردارند که با تلاش های صورت گرفته علاوه بر ایجاد رفاه و آسایش، به میزان قابل توجهی از تخریب محیط زیست جلوگیری شده است.

وی اظهار داشت: استان خراسان شمالی دارای ۳۰۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان است که تمام روستاهای واجد شرایط نوار مرزی از نعمت نعمت گاز بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی گفت: پس از اتصال به شبکه گاز استان به سه روستای باقی مانده دیگر روستایی با شرایط گاز دار شدن در استان نداریم.

میربلوکی اظهار داشت: در مجموع حدود ۵۰ روستای این استان که شامل روستاهای با جمعیت اندک، محله های عشایری و روستاهای فصلی و حتی متروکه خالی از سکنه از نعمت گاز شهری بی بهره هستند که متوسط جمعیت در این مناطق حدود ۵.۵ نفر است، گاز رسانی به این مناطق هیچ صرفه اقتصادی ندارد.

وی افزود: خانوارهایی که در روستاهای با جمعیت اندک و یا فصلی سکونت دارند از سوخت مایع برخوردار خواهند شد.

وی از برخورداری ۱۰۰ درصدی جمعیت شهری و ۹۹.۷ درصدی روستایی استان از گاز طبیعی خبر داد و اظهار داشت: خراسان شمالی دارای ۳۲۶ هزار مشترک در بخش های صنعتی، خانگی و عمومی است که حدود ۷۳۷ مشترک آن در بخش صنعتی و عمده، از انشعاب گاز برای تولید و اشتغال بهره مندند.

در تابستان مشترکان خانگی استان تا ۳۰۰ هزار متر مکعب گاز مصرف می کنند که این میزان در ماه های کمی سرد  یک میلیون متر مکعب است اما زمانی که بسیار سرد است تا پنج میلیون متر مکعب نیز می رسد.

خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد آن در روستاها سکونت دارند.

  • منبع خبر : بازار کسب کار آنلاین