۵۰ درصد افزایش سطح بیمه باغ‌های شیروان
۵۰ درصد افزایش سطح بیمه باغ‌های شیروان
رییس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در سال زراعی جاری میزان بیمه‌گری باغ‌های شهرستان شیروان با ۵۰ درصد افزایش نسبت به پارسال به هزار و ۳۳۳ هکتار رسیده است.

رییس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در سال زراعی جاری میزان بیمه‌گری باغ‌های شهرستان شیروان با ۵۰ درصد افزایش نسبت به پارسال به هزار و ۳۳۳ هکتار رسیده است.

عبدالحسین ناموراظهار داشت: در سال زراعی گذشته تنها ۸۹۰ هکتار از باغ های این شهرستان بیمه شده بود.

وی با بیان اینکه بیشترین باغ های شهرستان را تاکستان ها شامل می شود که بیشترین سطح بیمه نیز مربوط به انگور است، گفت: مجموع باغ های این شهرستان هفت هزار و ۵۵۴ هکتار است که از این میزان سه هزار هکتار انگور است.

رییس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در سال زراعی جاری میزان بیمه‌گری باغ‌های شهرستان شیروان با ۵۰ درصد افزایش نسبت به پارسال به هزار و ۳۳۳ هکتار رسیده است.
۵۰ درصد افزایش سطح بیمه باغ‌های شیروان

نامور افزود: بروز حوادث طبیعی بخصوص سرمازدگی در سالیان اخیر و وارد آمدن خسارت به باغ ها، از اصلی ترین دلایل تمایل باغداران به بیمه باغ های خود بوده است که البته چون صندوق بیمه فقط هزینه تولید را پرداخت می کند بیمه برای آنان صرفه اقتصادی چندانی ندارد.

رییس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در صورت بروز خسارت، صندوق بیمه از مکان مورد نظر بازدید و برابر درخواست اقدام به تنظیم قرارداد تعهد می کند که کشاورز باید ظرف مدت محدود خسارت خود را اطلاع دهد.

نامور افزود: همچنین در سال زراعی جاری ۶۳ هزار ۵۹۵ رأس دام و ۲ هزار و ۶۰۹ هکتار از کشتزارهای شهرستان شیروان بیمه شده است.

شهرستان شیروان با ۱۲ هزار بهره بردار، ۱۰۵ هزار هکتار عرصه زراعی و باغی دارد.

  • منبع خبر : ایرنا