پشت پرده خانه ملت گرگان و آق قلا چه گذشت؟
پشت پرده خانه ملت گرگان و آق قلا چه گذشت؟
به گزارش بازار کسب کار روز یکشنبه 2 شهریور 99 نشست خبری باخبرگزاریها در دفتر نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی برگزار گردید که این رویداد با عدم حضور ودعوت از رسانه های بومی بود.

به گزارش بازار کسب کار روز یکشنبه ۲ شهریور ۹۹ نشست خبری باخبرگزاریها در دفتر نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی برگزار گردید که این رویداد با عدم حضور ودعوت از رسانه های بومی بود.

براساس این گزارش هیچگونه اطلاعی از کم وکیف این نشست در اختیار این رسانه قرار نگرفته است امیدواریم که مهندس سنگدوینی نماینده مردم گرگان وآق قلا به عنوان وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی در آینده ای نزدیک نشستی مشترکا جهت پاسخ به سوالات کلیه رسانه های بومی استان برقرار نمایند.

  • منبع خبر : بازار کسب کار آنلاین