عدم استقبال۸۰۰خانوارروستایی از گازدار شدن
عدم استقبال۸۰۰خانوارروستایی از گازدار شدن
احمد وحیدی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان گفت:کمتر از 10درصد روستاهای مرزی و محروم این شهرستان فاقد گاز طبیعی هستند که با این احتساب بیش از 90 درصد روستاها تا کنون از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.

احمد وحیدی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان گفت:کمتر از ۱۰درصد روستاهای مرزی و محروم این شهرستان فاقد گاز طبیعی هستند که با این احتساب بیش از ۹۰ درصد روستاها تا کنون از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.

وحیدی افزود: در حال حاضر فقط یک روستا که دارای ۵۰ خانوار جمعیت می باشد فاقد این نعمت الهی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدادی از آبادی های این منطقه به لحاظ فاقد کد روستایی بوده و یا از محدوده طرح هادی بیرون هستند،به آنها گازرسانی انجام نشده است که با اقداماتی که اخیرا صورت گرفته توانستیم پنج کلاته در منطقه «یکه سعود پایین» را وارد محدوده طرح های گازرسانی کنیم واین نعمت الهی را در اختیار ساکنان این منطقه قرار دهیم که با این اقدام ۴۰۰ خانوار ساکن در این محدوده از نعمت گاز سراسری بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ تاکنون ۸۵ روستای این شهرستان مرزی به شبکه گاز سراسری متصل شده اند گفت: در حال بیش از ۱۴ هزار خانوار روستایی شهرستان از گاز طبیعی برخوردار شده اند.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان با اشاره به ۸۰۰ خانوار روستایی این شهرستان به لحاظ وجود مشکلات مالی و یا عدم تمایل رقبتی برای استفاده از خدمات گاز را ندارند،  و این لازمه ورود و همیاری و مساعدت نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی شهرستان میباشد.

وحیدی در پایان اظهار داشت امیداورایم که با تامین منابع بتوانیم تا قبل از شروع فصل سرما این تعداد از هموطنان که به لحاظ تکمین مالی قادر به برخورداری از این نعمت خدادادی نیستند برخوردار شوند و زمستان سالجاری را با گاز طبعی سر کنند.