افزایش۴هکتاری فضای سبز شهری گرگان
افزایش۴هکتاری فضای سبز شهری گرگان
با تصویب تفاهم‌نامه شهرداری گرگان و جهاد کشاورزی گلستان در245مین جلسه رسمی صحن علنی شورای منجر به افزایش ۴ هکتاری فضای سبز شهری گرگان شد.

 با تصویب تفاهم‌نامه شهرداری گرگان و جهاد کشاورزی گلستان در۲۴۵مین جلسه رسمی صحن علنی شورای منجر به افزایش ۴ هکتاری فضای سبز شهری گرگان شد.

بر اساس لایحه پیشنهادی فوق،جهاد کشاورزی با واگذاری ۴ هکتار از مجموع ۱۰ هکتار اراضی مشجر واقع در مجموع جهاد کشاورزی گرگان به فضای سبز شهری، شهرداری نیز متعهد به ایجاد و ساخت بنای اداری برای سازمان جهاد کشاورزی با رای مثبت اعضای شورا مورد تصویب قرار گرفت.

هر چند در لایجه پیشنهادی وجود ابهاماتی از جمله هزینه های مالی برای ساخت و نحوه چگونگی در اجرای تعهدات و زمان موجب مخالفت برخی از اعضای شورا گردید اما در نهایت به لحاظ افزایش سرانه فضای سبز و منافع اقتصادی و جانمایی مناسب زمین مورد اشاره ناشی از این تفاهم نامه نهایت منجر به تصویب آن شد.

افزایش۴هکتاری فضای سبز شهری گرگان
افزایش۴هکتاری فضای سبز شهری گرگان

عبدالرضا دادبود شهردار گرگان با اشاره به این موضوع گفت : لایحه فوق پس از سیر مراحل قانونی و تبدیل به قرارداد شدن دو طرفه بین دو دستگاه و معین شدن جزئیات چگونگی مجدد برای تصویب نهایی به صحن شورا باز خواهد گشت.

دادبود با شاره به هسته مرکزی گرگان افزود :با توجه به وجود اراضی بسیاری همچون دخانیات درمیدان ولیعصر،مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی در جرجان و فرمانداری و پادگان لشکر ۳۰ در محدوده فلکه کاخ وجود دارد که باید برای تبدیل آنها به فضای سبز شهری اقدامات لازم اجرا شود.