نقش موثردانشگاه درتوسعه پایدار جامعه
نقش موثردانشگاه درتوسعه پایدار جامعه
به گفته دانشجویی در محضر مقام معظم رهبری که گفتند جنگ را با 20 ساله ها بردیم اقتصاد را با 60 ساله ها باختیم و همانطور که مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود با اشاره به واگذاری امور مملکتی به جوانان و اجازه ورود آنان به مسائل مملکتی و از بین بردن بروکراسی های دست و پا گیر دولتی موانع را از جلوی پای نخبگان و اعضای هیات های علمی جهت قدم برداشتن و ارائه مشاوره لازم در ایجاد توسعه و پایداری جامعه برداریم .

احمد برادران معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت:در جهت توسعه پایدار و متوازن نمودن منطقه و نقش موثری که دانشگاه و مراکز آموزش عالی می توانند در ابعاد مختلف به کمک مدیریت استان بیایند.چرا که در صورت ارائه مشاوره به مدیریت عالی استان توسط دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با وجود ۳۵هزار دانشجو و ۷۰۰ عضو هیات علمی که سرمایه غنی در جهت توسعه منطقه می توانند نقش آفرینی کنند.

وی با اشاره به اینکه از مهمترین مواردی که دانشجویان و اساتید و هیات های علمی درکمک به توسعه می توانند داشته باشند گفت :با ارائه طرح های جامع و بررسی آسیب های اجتماعی شهری توسط این مراکز با عرضه مدل های مختلف در بحث آسیب های جامعه توسط مراکز دانشگاهی موجب اثر بخشی و بهبود به کمک شرایط موجود می تواند داشته باشد.

وی با ویژه خواندن نقش مراکز آموزش عالی و دانشگاهیان را در جامعه با وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص از ویژگی های مهم نظام تربیت دانست که پیشرو در توسعه جامعه است.

نقش موثردانشگاه درتوسعه پایدار جامعه
نقش موثردانشگاه درتوسعه پایدار جامعه

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان تصریح کرد: هر چه فاصله بین جامعه و دانشگاه کمتر باشد نقش موثر آن در جامعه بیشتر احساس می شود هر چند معتقدیم که مراکز آموزش عالی در جهت توسعه و آبادانی منطقه نقش موثری دارند و باید با تلاش مستمر در این راه قدم بردارند.

دی در کمسیون دانشجوی خاطر با تاکید بر اینکه: وظیفه اصلی این مراکز در کنار آموزش ایجاد ارتباط با جامعه بوده و این ارتباط می بایست بیشتر از طریق گفتمان و درک متقابل با مراکز مرتبط به توسعه همچون صنعت،کشاورزی، تجارت و معدن باشد.

در حال حاضرتعداد مراکز آموزش عالی و دانشگاهی در استان به ۴۰ واحد در فعالیت و ارائه آموزش و خدمات به جامعه هستند.

نکته قابل تامل بازار کسب کار آنلاین:

همانطور که معاون سیاسی امنیتی استانداری استان به نقش موثر دانشگاه هیان و مراکز آموزش عالی در توسعه منطقه اشاره داشت می بایست دولت مردان و مسئولین نیز به این مراکز بیش از بیش اهمیت و ارزش قائل شوند و با حذف موانع سد راه این مراکز و کم نمودن بروکراسی به نام کاغذ بازی و استفاده افراد با تجربه علمی در بخش های مدیریتی کلید راه را جهت بهربرداری مناسب و ورود دانشجویان و اساتید و اعضای هیات علمی در جهت توسعه و رونق و شکوفایی استان باز کنند .

به گفته دانشجویی در محضر مقام معظم رهبری که گفتند جنگ را با ۲۰ ساله ها بردیم اقتصاد را با ۶۰ ساله ها باختیم و همانطور که مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود با اشاره به واگذاری امور مملکتی به جوانان و اجازه ورود آنان به مسائل مملکتی و از بین بردن بروکراسی های دست و پا گیر دولتی موانع را از جلوی پای نخبگان و اعضای هیات های علمی جهت قدم برداشتن و ارائه مشاوره لازم در ایجاد توسعه و پایداری جامعه برداریم .

باید سعی کنیم که مراکز آموزش را صرفا از آموزش تبدیل به مهارت آموزی تا بتوانیم در جهت توسعه پایدار و رونق شکوفایی و جلوگیری از فرار مغزها قدم برداریم.

همانگونه که گفته شد استان با وجود بیش از ۴۰ مرکز آموزش عالی استان می تواند قطبی بزرگ در جهت ارائه مهارت و دانش در جهت توسعه استان در صورت حذف بروکراسی به نام کاغذ بازی و بهانه های که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد شود.

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری
  • منبع خبر : بازار کسب کار