پلمب ۱۴ سفره‌خانه در اراک
پلمب ۱۴ سفره‌خانه در اراک
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان مرکزی گفت: در اجرای مصوبات کمیته پدافند زیستی و نظارت بر نوع فعالیت سفره خانه‌ها و قهوه خانه‌ها ۱۴واحد سفره خانه و قهوه خانه پلمب شد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان مرکزی گفت: در اجرای مصوبات کمیته پدافند زیستی و نظارت بر نوع فعالیت سفره خانه‌ها و قهوه خانه‌ها ۱۴واحد سفره خانه و قهوه خانه پلمب شد.

پلمب 14 سفره‌خانه در اراک
پلمب ۱۴ سفره‌خانه در اراک

جعفراظهار کرد: در اجرای مصوبات کمیته پدافند زیستی و نظارت بر نوع فعالیت سفره خانه‌ها و قهوه خانه‌ها ۱۴واحد سفره خانه و قهوه‌خانه متخلف به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اراک پلمب و تعدادی جام قلیان جمع آوری شد.  
 
وی گفت: در اجرای مصوبات کمیته پدافند، طرح نظارت بر واحدهای صنفی طی دو هفته گذشته با همکاری تیم‌های مشترک متشکل از کارشناسان مرکز بهداشت، نماینده اتحادیه صنفی و ماموران این اداره در شهرستان اراک اجرایی شد. 
 
وی افزود: در اجرای این طرح ۱۴ واحد سفره خانه و قهوه خانه به علت تخلف از مقررات ابلاغی، عدم رعایت بهداشت و استفاده از قلیان پلمب و تعدادی قلیان جمع آوری شد. 
 
وی با بیان تداوم طرح‌های نظارتی در پیشگیری از شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

  • منبع خبر : فارس