شنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۰ Saturday, 27 November , 2021
کارهای اجرایی بدون پیش زمینه فرهنگی به جایی نمی رسد ۰۷ مرداد ۱۳۹۹
سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان

کارهای اجرایی بدون پیش زمینه فرهنگی به جایی نمی رسد

مهندس سید محسن حسینی با بیان اینکه بهترین کارهای اجرایی بدون پیش زمینه فرهنگی به جایی نمی رسد، اظهار کرد: یکی از انتظارات ما این است که از محل اعتبارات عمرانی طرح ها، حداقل یک درصد به بحث فرهنگی اختصاص داده شود تا بتوانیم برنامه های اطلاع رسانی وتوجیهی برای ذینفعان و مردم انجام دهیم.