یکشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۱ Sunday, 2 October , 2022
تولیدبیش ازیک میلیون تن محصول زراعی 06 آذر 1399
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی

تولیدبیش ازیک میلیون تن محصول زراعی

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در این ارتباط گفت: در سال زارعی جاری شاهد تولید بیش از یک میلیون تن انواع محصول زراعی آبی و دیم در کشتزارهای استان بودیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی در این ارتباط نداشتیم.