×
×

بایگانی‌های سدهای گلستان ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب دارد - بازار کسب کار آنلاین

سدهای گلستان ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب دارد
معاون حفاظت و بهربرداری شرکت آب منطقه ای استان

سدهای گلستان ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب دارد

  • ۱۳۹۹-۰۱-۲۷
  • ۰