×
×

بایگانی‌های سد مخزنی - بازار کسب کار آنلاین

تصویب ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ایستگاه های پمپاژ
مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای گلستان

تصویب ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ایستگاه های پمپاژ

  • ۱۳۹۹-۰۳-۲۰
  • ۰