یکشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 4 December , 2022
پیوندبامسئولیت، فرازی جدیداستانداردها 22 آبان 1399
فرشته سلطانی

پیوندبامسئولیت، فرازی جدیداستانداردها

فرشته سلطانی با یادآوری این مطلب که استانداردهای بین المللی امروز نگاه خود را به حدودی فراتر از صرف کنترل تولید، خدمات و محصول نهایی دوخته اند و به موضوعات جدیدی همچون مسئولیت اجتماعی، حفظ محیط زیست، همزیستی مسالمت آمیز و همدلانه انسان ها یا یکدیگر و نیز با طبیعت و دیگر موجودات زنده در زیر یک چتر پرداخته اند، گفت: ما نیز در استاندارد گلستان کوشیده ایم این پیوند را پاس داریم و لذا محور برنامه های گرامیداشت هفته استاندارد را ارتباط با سمن ها، تشکل های مردمی، انجام فعالیت های نوعدوستانه و زیست محیطی قرار داده ایم.