بازرسی بیش از۲۵۰مکان ورزشی
بازرسی بیش از۲۵۰مکان ورزشی
به گزارش بازار کسب کار آنلاین هادی جودی مسوول بازرسی و نظارت بر سلامت اماکن ورزشی خراسان شمالی با اشاره به تشکیل 25 تیم بازرسی متشکل از کارشناس های ورزشی و بهداشتی اظهار داشت:250 مجموعه ورزشی خصوصی و دولتی بازگشایی شده از 27 شهریور با هدف حفظ سلامت مردم و ورزشکاران مورد بازرسی قرار گرفت. هر چند در این بین بسیاری از فضاهای ورزشی به لحاظ عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مجبور به دریافت اخطاریه به صورت شفاهی شده اند که در این متاسفانه 25 مجموعه ورزشی اخطار کتبی نیز دریافت کرده اند.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین هادی جودی مسوول بازرسی و نظارت بر سلامت اماکن ورزشی خراسان شمالی با اشاره به تشکیل ۲۵ تیم بازرسی متشکل از کارشناس های ورزشی و بهداشتی اظهار داشت:۲۵۰ مجموعه ورزشی خصوصی و دولتی بازگشایی شده از ۲۷ شهریور با هدف حفظ سلامت مردم و ورزشکاران مورد بازرسی قرار گرفت. هر چند در این بین بسیاری از فضاهای ورزشی به لحاظ عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مجبور به دریافت اخطاریه به صورت شفاهی شده اند که در این متاسفانه ۲۵ مجموعه ورزشی اخطار کتبی نیز دریافت کرده اند.

وی با اشاره به بازرسی های فوق با محوریت رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گرفته افزود: هر چند بازرسی های مذکور مرتبط با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بوده اما در صورت مشاهده هر گونه تخلف و عرضع هر نوع مکمل ورزشی غیر مجاز با مدیریت باشگاه برخورد جدی صورت گرفته است.

ویضمن اشاره به اینکه بازرسی ها صرفا مرتبط با باشگاه های ورزشی نبوده بلکه مدارس فوتبال نیز شامل شده اند یادآور شد: طبق شیوه نامه های پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد مقابله با کرونا بازگشایی مراکز ورزشی در کلیه رشته ها و بخش ها اجازه فعالیت ندارند، به طوری که در رشته ورزشی کاراته تنها بخش کاتا یا در رشته جودو تنها بخش آمادگی جسمانی و  کاتا اجازه فعالیت دارند.

بازرسی بیش از۲۵۰مکان ورزشی
بازرسی بیش از۲۵۰مکان ورزشی

به منظور مبارزه با شیوع و انتقال کرونا باشگاه ها و اماکن ورزشی استان از چهارم اسفندسال گذشته تعطیل و در سال جاری صرفا به مدت یک ماه مورد بازگشایی قرار گرفت که دوباره جهت مقابله با گسترش و شیوع  کووید ۱۹ از خردادماه تعطیل شد.

با توجه به متضرر شدن بسیاری از باشگاه ها و مربیان ورزشی، دوباره از ۲۷ شهریورماه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا برخی از اماکن ورزشی بازگشایی شده است.

براساس برآوردهای سه ماه گذشته اداره کل ورزش و جوانان استان ، شیوع کووید-۱۹، منجر به خسارت ومتضرر شدن اعتبار ۱۲ میلیارد ریالی درآمد باشگاه‌های خصوصی این استان مربیان و باشگاه‌داران شده است.

  • منبع خبر : بازار کسب کار