هزینه۷۱میلیارد ریال در امور برق مانه و سملقان
هزینه۷۱میلیارد ریال در امور برق مانه و سملقان
مدیر توزیع نیروی برق مانه و سملقان گفت: بیش از ۷۱ میلیارد ریال برای اجرای ۱۰۴ طرح‌ برق این شهرستان خراسان شمالی در نیمه نخست امسال هزینه شد.

مدیر توزیع نیروی برق مانه و سملقان گفت: بیش از ۷۱ میلیارد ریال برای اجرای ۱۰۴ طرح‌ برق این شهرستان خراسان شمالی در نیمه نخست امسال هزینه شد.

محسن حاتمی از جمله فعالیت های انجام شده در راستای کاهش خاموشی ها را تبدیل ۱۵۷ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در مجموع سال ۹۸ و ۹۹، انجام برنامه های PM و سرویس خطوط است.

مدیر توزیع نیروی برق مانه و سملقان  افزود: هدف گذاری ما عدد ۱۳۸ دقیقه است که تا پایان ۶ ماهه نخست سال توانستیم به عدد ۹۳ دقیقه دست پیدا کنیم.

حاتمی به برخی اقدامات انجام شده برای این منظور اشاره و بیان کرد: برای دستیابی به این هدف گذاری، حدود ۲ هزار مقره تعویض شد.

هزینه۷۱میلیارد ریال در امور برق مانه و سملقان
هزینه۷۱میلیارد ریال در امور برق مانه و سملقان

وی همچنین برنامه های عملیاتی و به کارگیری گروه خط گرم را از ابتدای سال جاری در کاهش خاموشی ها در این شهرستان موثر دانست.

مدیر توزیع نیروی برق مانه و سملقان در خصوص اصلاح شبکه معابر شهری گفت: تعداد ۴۰۰ دستگاه چراغ LED در سال جاری و هزار و ۲۰۰ دستگاه چراغ نیز در سال ۹۸ در معابر مختلف نصب شده است.

وی اظهارداشت: در مجموع سه هزار و ۴۰۰ دستگاه چراغ LED تا کنون درمانه و سملقان نصب شده است.

وی درباره میزان تلفات شبکه در این شهرستان نیز بیان کرد: میزان تلفات در پایان سال ۹۷ حدود ۱۰.۴ درصد بوده که در پایان سال گذشته به عدد ۹.۴ درصد رسید و یک درصد کاهش را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد:تعویض شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار، حذف و کاهش شعاع تغذیه، نصب ۱۰ دستگاه ترانس در شهرستان، نصب کنتورهای AMI با اولویت مشترکین با تراکم بار بالاو محاسبه دقیق انرژی در نقاط تبادلی شهرستان از برخی اقدامات برای کاهش تلفات است.

شهرستان ۱۱۰ هزار نفری مانه و سملقان ۱۳۶ روستا و ۳۳ هزار مشترک دارد.