پایه همه چیزآگاهی وبیداری است
پایه همه چیزآگاهی وبیداری است
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: در نظام نبوی، پایه همه چیز، دانستن و شناختن و آگاهی و بیداری است و مردم با آگاهی و معرفت و قدرت تشخیص، به نیروی فعال تبدیل می شوند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: در نظام نبوی، پایه همه چیز، دانستن و شناختن و آگاهی و بیداری است و مردم با آگاهی و معرفت و قدرت تشخیص، به نیروی فعال تبدیل می شوند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم روز جمعه در درس گفتارهای خود با بیان اینکه دوران ۱۰ ساله حاکمیت اسلام در مدینه دوره ای پرکار و تأثیرگذار در تاریخ بشر بوده است، اظهار داشت: دوره مدینه، فصل دوم دوران بیست و سه ساله رسالت پیغمبر، دوران شالوده ریزی نظام اسلامی و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسلام برای همه زمانه ها و دوران های تاریخ انسان و همه مکان ها است.

امام جمعه تبریز اضافه کرد: این الگو، یک الگوی کامل است که در هیچ دورانی مانند آن را سراغ نداریم، لیکن با نگاه به این الگوی کامل، می توان شاخص ها را شناخت.

وی گفت: این شاخص ها برای افراد بشر و مسلمان ها علامت هایی دارد که باید به وسیله آنها نسبت به نظام ها و انسان ها قضاوت کرد.

وی در ادامه با تبیین اهداف هجرت پیامبر از مکه به مدینه گفت: هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این بود که با محیط ظالمانه، طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که آن روز در سرتاسر دنیا حاکم بود، مبارزه کند و هدف، فقط مبارزه با کفار مکه نبود، بلکه مسأله، مسأله جهانی بود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد : پیامبر اکرم این هدف را دنبال می کرد که هرجا زمینه مساعد بود، بذر اندیشه و عقیده را بپاشد؛ با این امید که در زمان مساعد، این بذر سبز خواهد شد؛ هدف این بود که پیام آزادی و بیداری و خوشبختی انسان به همه دل ها برسد.

امام جمعه تبریز تاکید کرد: پیامبر با هجرت به مدینه، نظامی نمونه را به وجود آورد و آن را به همه بشریت و تاریخ ارائه کرد.

آل هاشم گفت: نظامی که پیغمبر ساخت، شاخص های گوناگونی دارد که در بین آنها هفت شاخص از همه مهمتر و برجسته تر است.

وی ایمان و معنویت را یکی از شاخص های حکومت نبوی دانست و گفت: انگیزه و موتور پیش برنده حقیقی در نظام نبوی، ایمانی است که از سرچشمه دل و فکر مردم می جوشد.

وی افزود: دمیدن و تقویت روح ایمان و معنویت و دادن اعتقاد و اندیشه درست به افراد است که پیغمبر این را از مکه شروع کرد و در مدینه پرچمش را با قدرت بالا برد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی شاخص دوم را قسط و عدل عنوان کرد و ادامه داد: اساس کار بر عدالت و قسط و رساندن حق به حقدار است.

آل هاشم صفا و اخوت را شاخص چهارم حکومت نبوی دانست و گفت: در نظام نبوی، درگیری های برخاسته از انگیزه های خرافی، شخصی، سودطلبی و منفعت طلبی جایگاهی ندارد و با آن مبارزه می شود؛ فضا، فضای صمیمیت، اخوت و برادری و همدلی است.

وی با بیان اینکه صلاح اخلاقی و رفتاری شاخص پنجم حکومت نبوی است، اظهار داشت: این شاخص انسان ها را تزکیه و از مفاسد و رذائل اخلاقی، پیراسته و پاک می کند؛ تزکیه، یکی از آن پایه های اصلی است؛ یعنی پیغمبر روی یکایک افراد، کار تربیتی و انسان سازی می کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، اقتدار و عزت را شاخص ششم حکومت نبوی عنوان کرد و ادامه داد: در جامعه و نظام نبوی، وابسته بودن  و دست حاجت به سوی دیگران دراز کرد جایی ندارد؛ در این نظام، انسان، عزیز، مقتدر و تصمیم گیر است؛ صلاح خود را که می شناسد، برای تأمین آن تلاش می کند و کار خود را پیش می برد.

امام جمعه تبریز، کار و حرکت و پیشرفت دائمی را شاخص هفتم حکومت نبوی برشمرد و گفت: توقف در نظام نبوی وجود ندارد؛ به طور مرتب، حرکت، کار و پیشرفت است؛ البته این کار، کار لذت آور و شادی بخش است.

  • منبع خبر : ایرنا