۱۰۰پروژه اقتصادمقاومتی دردست اجرا
۱۰۰پروژه اقتصادمقاومتی دردست اجرا
شهردار بجنورد گفت: این شهرداری ۱۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتی با هدف ارتقای شاخص‌های شهری در دست انجام دارد که این پروژه ها از محل درآمدهای این نهاد اجرا می‌شود.

شهردار بجنورد گفت: این شهرداری ۱۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتی با هدف ارتقای شاخص‌های شهری در دست انجام دارد که این پروژه ها از محل درآمدهای این نهاد اجرا می‌شود.

هادی زارعی اظهار داشت: پروژه های اقتصاد مقاومتی امسال وارد مرحله اجرایی شده است و هم اکنون ۳۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: اجرای این پروژه ها با استفاده از امکانات و تجهیزات شهرداری انجام شده و به پیمانکار واگذار نشده است از این رو رقم بسیار زیادی در هزینه ها صرفه جویی می شود.  

۱۰۰پروژه اقتصادمقاومتی دردست اجرا
۱۰۰پروژه اقتصادمقاومتی دردست اجرا

زارعی با بیان اینکه اجرای این پروژه ها در راستای ارتقای شاخص های شهری اجرا می شود افزود: تمام این پروژه ها به وسیله سازمان های زیرمجموعه شهرداری و با بهره گیری از دانش و تجهیزات متخصصان شهرداری در حال انجام است.

وی گفت: پروژه های اقتصاد مقاومتی در زمینه عمرانی،  خدماتی،  محیط زیست شهری،  پیاده روسازی و پروژه های ارتقای شاخص های شهری در مناطق حاشیه ای است.

شهردار بجنورد افزود: تلاش بر این است تا بهره مندی شهروندان از رفاه شهری، یکسان باشد و امید می رود با بهره برداری از پروژه های اقتصاد مقاومتی، شاخص های شهری ارتقا یافته و زمینه بهره مندی شهروندان در بالاترین سطح فراهم شود.

  • منبع خبر : ایرنا