برخورداری ۴۶۱ روستای ایلام از نعمت گاز طبیعی
برخورداری ۴۶۱ روستای ایلام از نعمت گاز طبیعی
رئیس امور برنامه ریزی شرکت گاز ایلام گفت: از 600 روستای استان ایلام 461 روستای آن از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

رئیس امور برنامه ریزی شرکت گاز ایلام گفت: از ۶۰۰ روستای استان ایلام ۴۶۱ روستای آن از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

محمد مالمیر رئیس امور برنامه ریزی شرکت گاز ایلام گفت: ضریب نفوذ گاز رسانی روستایی در ایلام ۹۴ درصد بوده است و از ۶۰۰ روستا ۴۶۱ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی افزود: ۵۷ روستا دیگر نیز گازرسانی می‌شوند و ۶۳ روستا به دلیل پایین بودن تعداد خانوار، صعب‌العبور بودن منطقه و بالا بودن سرانه گاز رسانی غیر قابل گازرسانی هستند؛ تا پایان سال جاری حدود ۵۰ درصد روستاها از نعمت گاز طبیعی برخوردار می‌شوند و ضریب نفوذی آن‌ها تا ۹۷ درصد می‌رسد. 

رئیس امور برنامه ریزی شرکت گاز ایلام تصریح کرد: از ۲۶ شهر استان ۲۴ شهر گاز رسانی انجام شده و ۲ شهر باقی مانده نیز با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در دست اقدام هستند که ان‌شاالله تا پایان سال کار گاز رسانی آن‌ها رو به اتمام است

  • منبع خبر : فارس