تعطیل بردارنبودن استانداردشهربازی ها
تعطیل بردارنبودن استانداردشهربازی ها
رئیس اداره امور آزمایشگاه های استاندارد گلستان گفت: شیوع ویروس کرونا و به حداقل رسیدن فعالیت شهربازی ها دلیلی برای عدم انجام بازرسی ادورای و عدم تمدید گواهینامه ایمنی استاندارد شهربازی ها نیست و بهره برداران شهربازی ها باید جهت تمدید یا صدور گواهینامه های ایمنی و تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز شرکت های بازرسی فنی، اقدام نمایند.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های استاندارد گلستان گفت: شیوع ویروس کرونا و به حداقل رسیدن فعالیت شهربازی ها دلیلی برای عدم انجام بازرسی ادورای و عدم تمدید گواهینامه ایمنی استاندارد شهربازی ها نیست و بهره برداران شهربازی ها باید جهت تمدید یا صدور گواهینامه های ایمنی و تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز شرکت های بازرسی فنی، اقدام نمایند.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین مهدیس مسیبی در نشست با بهره برداران مراکز تفریحی مرکز و غرب استان بیان داشت: استاندارد سازی وسایل بازی شهربازی ها همواره یکی از دغدغه های اجتماعی بوده که در صورت غفلت، خسارت ها و آسیب های مادی و معنوی بسیاری بر جامعه برجا می گذارد و پیشگیری از آن نیازمند نظارت مستمر کارشناسان و متولیان شهربازی ها است.

 وی ضمن اظهار تاسف از تعطیلی تعدادی از شهربازی های استان و زیان اقتصادی وارده به این صنف در اثر ویروس کویید ۱۹، خاطر نشان کرد: رعایت ضوابط استاندارد اجباری در خصوص تجهیزات تفریحی نصب شده در این اماکن، اجباری است؛ لذا به بهره برداران شهربازی ها توصیه می شود با توجه به حداقل رسیدن فعالیت آن ها در شرایط کنونی، جهت تمدید یا صدور گواهینامه های ایمنی و تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز شرکت های بازرسی فنی صدور تاییدیه، به موقع اقدام نمایند.

مسیبی تصریح کرد: اداره کل استاندارد به صورت مستمر با انجام بازرسی های ادواری بر استاندارد سازی وسایل بازی شهربازی های استان نظارت دارد و از ادامه فعالیت تجهیزات بازی فاقد گواهینامه ایمنی ممانعت به عمل می آورد.

به گفته مسیبی تعداد ۱۳۵ تجهیز در استان وجود که از این تعداد ۸۹ مورد دارای گواهینامه ایمنی استاندارد و مابقی مغایر با استاندارد بوده و از فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آمده و در حاضر غیر فعال می باشد.

  • منبع خبر : روابط عمومی استاندار گلستان