لغومحدودیت معاملات روزانه وتاثیرآن بربازارسرمایه
لغومحدودیت معاملات روزانه وتاثیرآن بربازارسرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: این محدودیت ها تاثیر چندانی روی روند کل بازار سرمایه نگذاشته و فقط تا حدودی باعث کاهش حجم معاملات در این بازار شده است.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: این محدودیت ها  تاثیر چندانی روی روند کل بازار سرمایه نگذاشته و فقط تا حدودی باعث کاهش حجم معاملات در این بازار شده است.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین به نقل از روزانه نیوز علی عباسی کارشناس بازار سرمایه  در رابطه با برداشتن محدودیت  معاملات روزانه اظهار کرد:به طور کلی وجود هرگونه محدودیت در بازار سهام اعم از داخلی یا خارجی باعث اُفت می شود زیرا  فرد معامله گر تصور می کند که در  معاملات بازار سرمایه قرار است اتفاق خاصی رخ دهد که مسئولان سازمان بورس برای انجام معاملات مانع تراشی می‌کنند.

او با بیان اینکه تصمیم های ناگهانی به راحتی می توانند روی بازار تاثیر بگذارند، گفت:نوسان گیری موجب موفقیت در بازار سرمایه نمی شود اما قرار هم نیست به صورت ناگهان برای آن محدودیت ایجاد کرد،در حال حاضر با توجه به روند بازار رفع تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با نوسانگیری در طول یک روز معاملاتی می تواند تا حدودی فشار بر روی بدنه بازار را کم کند.

لغومحدودیت معاملات روزانه وتاثیرآن بربازارسرمایه
لغومحدودیت معاملات روزانه وتاثیرآن بربازارسرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: سازمان بورس باید این باور را در مردم ایجاد کند که سودی که قرار است افراد از بورس به دست بیاورند از طریق نوسان گیری محقق نمی شود بلکه با سهامداری محقق می شود.

تاثیرات محدودیت نوسان گیری برحجم معاملات

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه، درباره برداشت محدودیت های معاملات روزانه، گفت: این محدودیت ها  تاثیر چندانی روی بازار سرمایه نگذاشته و فقط تا حدودی باعث کاهش حجم معاملات شده است، به عبارت دیگر به دلیل اینکه وجوه حاصل از معاملات حاصل از خرید و فروش سهام یک شرکت در طول یک روز معاملاتی در پایان همان روز تسویه می شود،نوسان گیری تاثیر زیادی روی بازار نمی گذارد و فقط پرتفوی سهامداران را تغییر می دهد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت:لغو ممنوعیت نوسان گیری روزانه روی حجم معاملات اثر گذار بوده و تاثیر چندانی بر روند کلی بازار نداشته است.

  • منبع خبر : روزانه نیوز