توسکستان درآتش
توسکستان درآتش
به گزارش بازار کسب کار آنلاین جنگل توسکستان همچنان در حال سوختن است این در حالی است که مسئولین امر در خبری روز گذشته اعلام نمودن که این آتش مهار شده است و جای هیچگونه نگرانی نسبت به آن وجود ندارد.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین جنگل توسکستان همچنان در حال سوختن است این در حالی است که مسئولین امر در خبری روز گذشته اعلام نمودن که این آتش مهار شده است و جای هیچگونه نگرانی نسبت به آن وجود ندارد.

براساس شواهد موجود این آتش سوزی تا کنون بیش از ۲۵ هکتار از اراضی جنگلی این منطقه که دارای تنوع پوشش گیاهی است به همراه جانواران و موجودات ساکن در این منطقه را در معرز خطر و نابودی کشانده است.

تا کنون بیش از چند صُرتی پرواز توسط بالگرد آتش نشان جهت اطفای حریق به مناطق صعب العبور توسکستان ارسال گردیده و تلاش محیط بانان و عوامل آتش نشانی مردم بومی برای اطفای حریق همچنان ادامه دارد.

هنوز علت و یا عامل آتش سوزی مشخص نگردیده است هر چند مشخص است که این عمل توسط سهل انگاری و بی توجهی برخی گردشگران در منطقه بود که با بی توجهی و سهل انگاری خود موجب از بین رفتن وسعت عظیمی از این مناطق جنگلی و پوشش گیاهی شده است.

توسکستان در آتش
توسکستان در آتش
توسکستان درآتش
توسکستان درآتش
توسکستان درآتش
توسکستان همچنان در آتش
توسکستان همچنان در آتش
توسکستان همچنان در آتش

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری
  • منبع خبر : بازار کسب کار