راهی جزارتباط بادیگران نداریم
راهی جزارتباط بادیگران نداریم
استاندار خراسان شمالی گفت: برای توسعه مراودات اقتصادی استان راهی جز ارتباط با دیگر کشورها نداریم.

استاندار خراسان شمالی گفت: برای توسعه مراودات اقتصادی استان راهی جز ارتباط با دیگر کشورها نداریم.

به گزارش بازار کسب کار آنلاین ایرنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری در روز سه شنبه، محمدعلی شجاعی در دیدار با سفیر جدید ایران در کشور گرجستان با اشاره به ظرفیت های قابل توجه این استان در تولید لوله های قابل استفاده در حوزه نفت و گاز، محصولات پتروشیمی، سیمانی و آلومینا و محصولات فولادی و دیگر زمینه ها اظهار داشت: بازرگانان استان اکنون با بیش از ۲۵ کشور دنیا مراودات تجاری دارند.

وی افزود: سند توسعه صادراتی استان تهیه و تدوین شده و تاکنون در قالب آن جلسات مختلفی با سفیران ایرانی و خارجی برگزار شده است تا زمینه مراودات خارجی استان با دیگر کشورها فراهم شود.

شجاعی با مهم دانستن ایجاد و گسترش روابط استان با دیگر کشورها از سفیر جدید ایران در گرجستان برای ارزیابی و بررسی ظرفیت های قابل ارائه این استان به منظور توسعه همکاری با کشور محل ماموریتش، برای سفر به خراسان شمالی دعوت کرد.

راهی جزارتباط بادیگران نداریم
راهی جزارتباط بادیگران نداریم

سفیر جدید ایران در کشور گرجستان نیز از آمادگی خود برای فراهم ساختن زمینه حضور و فعالیت خراسان شمالی در محل ماموریت خود و توسعه همکاری های بین دو منطقه خبر داد.

اکبر قاسمی، با ارزنده خواندن دیدگاهها و اقدامات استاندار خراسان شمالی در سامان بخشی مراودات خارجی این استان، امور اقتصادی را اولویت کاری خود خواند و افزود: من نیز در ماموریت خود به دنبال ایجاد تحول در روابط بین دو کشور هستم و یقینا در این مسیر از ظرفیت خراسان شمالی استفاده خواهم کرد.

وی گفت: پس از آغاز ماموریت خود در گرجستان برای دیدن و بررسی ظرفیتهای خراسان شمالی به این استان سفر خواهم کرد.

  • منبع خبر : ایرنا