فضای مجازی همراه باامنیت کودکان
فضای مجازی همراه باامنیت کودکان
والدین نقش اساسی و اصلی در حفظ امنیت کودکان در برابر آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی بر عهده دارند.

والدین نقش اساسی و اصلی در حفظ امنیت کودکان در برابر آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی بر عهده دارند.

آن‌ها باید سطح دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و با آگاهی‌بخشی به کودکان و همراهی آنان در این محیط، از آسیب‌های این حوزه پیشگیری بعمل آورند.

فضای مجازی همراه باامنیت کودکان
فضای مجازی همراه باامنیت کودکان
  • منبع خبر : پلیس فتا