پیوندبامسئولیت، فرازی جدیداستانداردها
پیوندبامسئولیت، فرازی جدیداستانداردها
فرشته سلطانی با یادآوری این مطلب که استانداردهای بین المللی امروز نگاه خود را به حدودی فراتر از صرف کنترل تولید، خدمات و محصول نهایی دوخته اند و به موضوعات جدیدی همچون مسئولیت اجتماعی، حفظ محیط زیست، همزیستی مسالمت آمیز و همدلانه انسان ها یا یکدیگر و نیز با طبیعت و دیگر موجودات زنده در زیر یک چتر پرداخته اند، گفت: ما نیز در استاندارد گلستان کوشیده ایم این پیوند را پاس داریم و لذا محور برنامه های گرامیداشت هفته استاندارد را ارتباط با سمن ها، تشکل های مردمی، انجام فعالیت های نوعدوستانه و زیست محیطی قرار داده ایم.

فرشته سلطانی با یادآوری این مطلب که استانداردهای بین المللی امروز نگاه خود را به حدودی فراتر از صرف کنترل تولید، خدمات و محصول نهایی دوخته اند و به موضوعات جدیدی همچون مسئولیت اجتماعی، حفظ محیط زیست، همزیستی مسالمت آمیز و همدلانه انسان ها یا یکدیگر و نیز با طبیعت و دیگر موجودات زنده در زیر یک چتر پرداخته اند، گفت: ما نیز در استاندارد گلستان کوشیده ایم این پیوند را پاس داریم و لذا محور برنامه های گرامیداشت هفته استاندارد را ارتباط با سمن ها، تشکل های مردمی، انجام فعالیت های نوعدوستانه و زیست محیطی قرار داده ایم.

وی افزود: گرچه نبض فعالیت های گرامیداشت هفته استاندارد در سال جاری، متاثر از ویروس کرونا بود و محدودیت های ملازم با پروتکل های بهداشتی، بسیاری از برنامه های پیش بینی شده را تحت الشعاع قرار داد اما سعی کردیم تا با رعایت ملاحظات تعریف شده در این شرائط، ضمن اجرای برنامه های اصلی که معرفی و تقدیر واحدهای نمونه ملی و استانی و دیدار با مسئولین استانی بوده است؛ برنامه های اجتماعی و مسئولانه را نیز به انجام برسانیم.

پیوندبامسئولیت، فرازی جدیداستانداردها
پیوندبامسئولیت، فرازی جدیداستانداردها

سلطانی با اشاره به جمع آوری کمک های نقدی پرستل اداره کل برای انجام فعالیت های خیرخواهانه گفت: با مبلغ اهدا شده، مقداری اقلام بهداشتی و غذایی برای سرپناه های شبانه زنان و مردان و نیز مددجویان موسسه سبز رهایی که مرکز توزیع غذای گرم برای افراد بی سرپناه می باشد و نیز تعدادی سبد کالا برای کودکان کار تهیه شد و ضمن بازدید از این مراکز به همراه جمعی از همکاران، این اقلام از طریق مراکز مربوط، بین مددجویان توزیع شد.

به گفته سلطانی اهدای هدایای نقدی به بیماران مبتلا به بیماریهای صعب العلاج از طریق موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد نیز از دیگر فعالیت های اجتماعی کارکنان استاندارد بود که به منظور مشارکت هر چه بیشتر در رفع مشکلات اجتماعی موجود و داشتن نقش تاثیرگذار اجتماعی در کنار فعالیت های اداری و تخصصی پیش بینی شده بود.

سلطانی شعار روز جهانی استاندارد در سال ۲۰۲۰ را «حفاظت از زمین با استانداردها» ذکر کرد و گفت: در راستای احترام به ساحت طبیعت، برنامه پاکسازی محیط زیست گلستان در این هفته اجرا شد که در کنار دیگر برنامه های نوعدوستانه نظیر اهدای خون، هدف پیوند مسالمت آمیز انسان با دیگر موجودات زنده و نیز طبیعت را دنبال می کرد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تدوین استاندارد مسئولیت اجتماعی و قرار گرفتن آن به عنوان سرلوحه تولیدات و خدمات استاندارد، تمام فعالیت ها و کنش های انسانی با در نظر داشتن این مهم که دیگرانی جز ما در این کره خاکی زیست می کنند و از حق حیات سالم برخوردارند، تحقق و عینیت یابد.

مسئول روابط عمومی استاندارد گلستان ضمن اشاره به برنامه های هفته استاندارد گفت: فراز جدید استانداردهای بین المللی، در پیوند با مسئولیت است.

فرشته سلطانی با یادآوری این مطلب که استانداردهای بین المللی امروز نگاه خود را به حدودی فراتر از صرف کنترل تولید، خدمات و محصول نهایی دوخته اند و به موضوعات جدیدی همچون مسئولیت اجتماعی، حفظ محیط زیست، همزیستی مسالمت آمیز و همدلانه انسان ها یا یکدیگر و نیز با طبیعت و دیگر موجودات زنده در زیر یک چتر پرداخته اند، گفت: ما نیز در استاندارد گلستان کوشیده ایم این پیوند را پاس داریم و لذا محور برنامه های گرامیداشت هفته استاندارد را ارتباط با سمن ها، تشکل های مردمی، انجام فعالیت های نوعدوستانه و زیست محیطی قرار داده ایم.

وی افزود: گرچه نبض فعالیت های گرامیداشت هفته استاندارد در سال جاری، متاثر از ویروس کرونا بود و محدودیت های ملازم با پروتکل های بهداشتی، بسیاری از برنامه های پیش بینی شده را تحت الشعاع قرار داد اما سعی کردیم تا با رعایت ملاحظات تعریف شده در این شرائط، ضمن اجرای برنامه های اصلی که معرفی و تقدیر واحدهای نمونه ملی و استانی و دیدار با مسئولین استانی بوده است؛ برنامه های اجتماعی و مسئولانه را نیز به انجام برسانیم.

سلطانی با اشاره به جمع آوری کمک های نقدی پرستل اداره کل برای انجام فعالیت های خیرخواهانه گفت: با مبلغ اهدا شده، مقداری اقلام بهداشتی و غذایی برای سرپناه های شبانه زنان و مردان و نیز مددجویان موسسه سبز رهایی که مرکز توزیع غذای گرم برای افراد بی سرپناه می باشد و نیز تعدادی سبد کالا برای کودکان کار تهیه شد و ضمن بازدید از این مراکز به همراه جمعی از همکاران، این اقلام از طریق مراکز مربوط، بین مددجویان توزیع شد.

به گفته سلطانی اهدای هدایای نقدی به بیماران مبتلا به بیماریهای صعب العلاج از طریق موسسه نیکوکاری راضیه فرزاد نیز از دیگر فعالیت های اجتماعی کارکنان استاندارد بود که به منظور مشارکت هر چه بیشتر در رفع مشکلات اجتماعی موجود و داشتن نقش تاثیرگذار اجتماعی در کنار فعالیت های اداری و تخصصی پیش بینی شده بود.

سلطانی شعار روز جهانی استاندارد در سال ۲۰۲۰ را «حفاظت از زمین با استانداردها» ذکر کرد و گفت: در راستای احترام به ساحت طبیعت، برنامه پاکسازی محیط زیست گلستان در این هفته اجرا شد که در کنار دیگر برنامه های نوعدوستانه نظیر اهدای خون، هدف پیوند مسالمت آمیز انسان با دیگر موجودات زنده و نیز طبیعت را دنبال می کرد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تدوین استاندارد مسئولیت اجتماعی و قرار گرفتن آن به عنوان سرلوحه تولیدات و خدمات استاندارد، تمام فعالیت ها و کنش های انسانی با در نظر داشتن این مهم که دیگرانی جز ما در این کره خاکی زیست می کنند و از حق حیات سالم برخوردارند، تحقق و عینیت یابد.