محروم بودن ازداشتن بالابرآتش نشانی
محروم بودن ازداشتن بالابرآتش نشانی
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیروان گفت: دومین شهر خراسان شمالی از داشتن بالابر اطفای حریق محروم است در حالیکه این شهر دارای ساختمان‌های بلندمرتبه زیادی است.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیروان گفت: دومین شهر خراسان شمالی از داشتن بالابر اطفای حریق محروم است در حالیکه این شهر دارای ساختمان‌های بلندمرتبه زیادی است.

جعفر حیدری اظهار داشت: این سازمان در صورت بروز اتفاقات در ساختمان‌های بلندمرتبه در شهر هیچ امکاناتی برای نجات افراد یا اطفای حریق ندارد.

وی گفت: با پی گیری فراوان قرارداد خرید بالابر برای ساختمان های مرتفع با شرکتی بسته شده است که در آینده تحویل گرفته خواهد شد.

حیدری افزود: بالابر خریداری شده با ظرفیت و کارایی کم است که ۱۲ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

محروم بودن ازداشتن بالابرآتش نشانی
محروم بودن ازداشتن بالابرآتش نشانی

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیروان گفت: علاوه بر بالابر به خاطر کمبود سایر تجهیزات، بیش از یک میلیارد ریال وسایلی مانند لباس و پایه نجات، لوله، کاپشن و چکمه عملیاتی، کپسول دستگاه تنفسی و ۲ بسکت حمل مصدوم خریداری شده است.

شهر  ۸۵ هزار نفری شیروان دارای سه ایستگاه آتش نشانی و ۵۲ نفر نیروی آتش نشان است.

  • منبع خبر : ایرنا