کشت۳۰۰هکتار باغ گردو در کرمان
کشت۳۰۰هکتار باغ گردو در کرمان
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: ۳۰۰ هکتار باغ جدید گردوی اقتصادی پس از اتمام مراحل قرنطینه درختان، در مناطق غربی این استان کشت می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: ۳۰۰ هکتار باغ جدید گردوی اقتصادی پس از اتمام مراحل قرنطینه درختان، در مناطق غربی این استان کشت می‌شود.

عباس سعیدی با اشاره به اینکه برداشت گردو از باغات رابر و بافت کرمان اقتصادی نیست افزود: سرمایه گذار ۶۲ هزار نهال گردوی اقتصادی داخلی و ۵۰ هزار نهال از خارج از کشور وارد کرده که در منطقه شهرستان بافت مراحل قرنطینه را می‌گذارنند.

وی اظهار داشت: برداشت گردو از باغات استان کرمان باید اقتصادی شود و این محصول هم اکنون در شهرستان های بافت و رابر ۲ تن در هر هکتار تولید می شود در حالی که این رقم در دنیا بیش از این میزان اعلام شده است.

کشت۳۰۰هکتار باغ گردو در کرمان
کشت۳۰۰هکتار باغ گردو در کرمان

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به نقش گردو در خود معیشتی بخش وسیعی از جمعیت استان گفت: آفت کرم خراط طی سالیان گذشته درختان گردوی شهرستان های غربی این استان را به سمت نابودی سوق داده و در این زمینه طی سه سال گذشته اقدام چشمگیری انجام نشده بود لذا مبارزه با کانون کرم خراط در ۴۰ هکتار از اراضی بیدخون بردسیر زیر نظر کمیته فنی انجام و درختان جمع آوری و سوزانده شد.

وی تصریح کرد: پروژه نابودی کرم خراط امسال در ۱۱۰ هکتار از باغات گردو شهرستان رابر از توابع استان کرمان آغاز شده و نیز عملیات اجرایی این طرح پیگیری می شود.

سعیدی با بیان اینکه آموزش در برخی مناطق به صورت الگویی کار شده و به کشاورزان ارائه می شود افزود: دولت همچنین فرایند آموزش، تامین سم و توصیه ها را به کشاورزان درگیر با آفت های باغی به ویژه برای محصول گردو در شهرستان رابر و بافت ارائه می کند.

کرمان به قطب خرمای مجول کشور تبدیل می‌شود

وی با اشاره به شهرت جهانی برند مضافتی در رابطه با خرمای استان کرمان گفت: ۱۰۰ هزار نهال خرمای مجول به استان وارد شده که بیش از ۵۰۰ هکتار از باغات ما را زیر کشت می‌برد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بیان داشت: قیمت هر کیلو از این نوع خرما بیش از ۵۰ هزار تومان است و با اقدامات انجام شده و سرمایه گذاری در این حوزه استان کرمان به پایه خرما مجول کشور تبدیل می شود.

مجول یک نوع خرمای با صرفه اقتصادی و مشهور در دنیا محسوب می شود.

  • منبع خبر : ایرنا