پلمپ۹واحدصنفی متخلف به محدودیت ها
پلمپ۹واحدصنفی متخلف به محدودیت ها
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی گفت: در برخورد قاطع با ۹ واحد صنفی متخلف که به دستورالعمل و محدودیت‌های جدید کرونایی در شهرستان‌های مختلف استان بی‌توجه بودند، پلمب شدند.

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی گفت: در برخورد قاطع با ۹ واحد صنفی متخلف که به دستورالعمل و محدودیت‌های جدید کرونایی در شهرستان‌های مختلف استان بی‌توجه بودند، پلمب شدند.

مهدی کرامتی اظهار داشت: در این مدت، یک واحد صنفی هم به علت مقاومت در برابر اجرای طرح، علاوه بر پلمب به مراجع قضایی معرفی شد.

وی گفت: طرح محدودیت های جدید کرونایی از اول آذر ماه جاری آغاز شده است و در این زمینه ۶۲ گروه بازرسی و نظارت ها بر رعایت پروتکل های بهداشتی را بر عهده دارند.

وی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح نظارت ها و برخوردها تشدید یافته است افزود: تاکنون سه هزار و ۲۵۶ بازرسی از اصناف و گروه های شغلی مختلف انجام و ۵۴ اخطار کتبی به اصناف داده شده است.

کرامتی گفت: با اعمال محدودیت ها از اول آذر ماه، فعالیت تمام مشاغل جزو مشاغل گروه یک، ممنوع است و فعالیت مشاغل گروه یک هم، صرفا با رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز خواهد بود.

پلمب۹واحدصنفی متخلف به محدودیت ها
پلمب۹واحدصنفی متخلف به محدودیت ها

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی با اشاره به تعطیلی ۲ هفته ای در محدودیت های جدید افزود: نظارت و بازرسی از فعالیت بازاریان و اصناف تشدید شده است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

خراسان شمالی از اوایل مردادماه در شرایط قرمز کرونایی قرار دارد و در هفته های اخیر شمار فوتی های ناشی از ابتلا به ویروس کویید ۱۹ افزایش یافته است.